Teambuilding - Ku synergii zespołu

Czy grupa ludzi, która nie ufa sobie może osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty?

Zaczęło się całkiem niepozornie. Marcie, starszemu specjaliście w dziale marketingu, z firmowej lodówki w kuchni zniknął lunch. Gdyby rzecz zdarzyła się raz, może nie byłoby afery. Jednak znów zauważyła, że ktoś podjadł jej (już przezornie przeliczone) ruskie pierogi. Nie wytrzymała. Tego samego dnia do wszystkich pracowników dotarł anonimowy e-mail z informacją o tym, że to brzydko zjadać komuś obiad oraz z prośbą by jeść tylko swoje zapasy. I tak w pozornie spójnej firmie… zaczął się cyrk. 

Przerzucano się komentarzami, ktoś utworzył stronę na Facebooku „Skrytobójczym lunchożercom mówimy stanowcze NIE”. Pomimo poruszenia tematu lunche nadal znikały. Z żalem wspominano utracone naleśniki i lasagne. Na lodówce pojawił się napis. „Proszę, upewnij się, że jesz swój lunch”. Niektórzy zaczęli podpisywać swoje pudełka z jedzeniem. Marta zaczęła więc przegadywać temat z ludźmi ze swojego działu. W kolejnych rozmowach padły podejrzenia o to, że za całą sytuacją stoi niezbyt lubiany dział produkcji. Inżynierowie mają przecież takie szczeniackie pomysły... 

Nie minęło dużo czasu i „przeciwnicy” z produkcji także skonsolidowali się. Zaczęli bojkotować pomysły działu marketingu na kolejnym spotkaniu zespołu projektowego. Każda ze stron konfliktu winą obciążała tę drugą. Wzajemna wrogość i rosnący brak wzajemnego zaufania przełożyły się na kolejne opóźnienie w terminie realizacji projektu. Wreszcie sam klient poskarżył się szefowi firmy na jakość pracy zespołu projektowego.

Czasem z pozoru drobne zdarzenie może zaburzyć działanie firmy. Wysiłki menedżerów i dobra wola pojedynczych osób nie wystarczą by tworzyć zgrany i efektywny zespół. 
Często, by poprawić sytuację trzeba zaplanowanego wysiłku – integracji. Pod warunkiem, że będzie to inteligentna integracja.

Teambuilding - budowanie zespołu, integracja szkolenie

Uczestnicy w trakcie integracji:

 • Poznają cechy i predyspozycje zespołu, co buduje zaufanie.
 • Stają się współodpowiedzialni za jakość oraz osiągany rezultat współpracy.
 • Zwiększają świadomość swojej roli w zespole i efektywnie wykorzystują swoje talenty.
 • Rozwijają kompetencje takie, jak: komunikowanie, umiejętność realizacji wspólnego celu, kreatywność zespołowa, podejmowanie grupowych decyzji, radzenie sobie z konfliktem.
 • Uczą się współpracy poprzez wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek w trakcie realizacji zadań, zabaw i gier zespołowych.
 • Częściej mówią o sobie My.

Cele szkolenia:

 • Integracja zespołu – lepsze wzajemne poznanie się oraz identyfikacja potencjałów każdego z uczestników szkolenia.
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikowania się w zespole przy wykonywaniu różnych zadań zespołowych. 
 • Diagnoza efektywności procesów: komunikowania się, podejmowania decyzji, efektywności współpracy. Określenie ich silnych aspektów oraz identyfikacja tych aspektów, które wymagają zmiany lub wzmocnienia dla poprawy poziomu współpracy.
 • Podniesienie motywacji, zbudowanie pozytywnych doświadczeń, które staną się odniesieniem do współpracy w miejscu pracy.
 • Wypracowanie i akceptacja zespołowych zasad współpracy. 

Tematyka:

 • Sztuka współpracy – czym na codzień jest współpraca w firmie.
 • Mapa współpracy w naszej firmie, między zespołami i w jego obrębie. 
 • Kiedy grupa staje się zespołem. Etapy rozwoju zespołowości.
 • Role grupowe w zespole. Jak diagnozować i wykorzystać naturalną różnorodność.
 • Komunikacja – krwioobieg współpracy. Zasady konstruktywnego dialogu w zespole.
 • Konflikty w miejscu pracy – diagnoza i rozwiązania. 
 • Potencjał naszego zespołu – co chcemy i co możemy osiągnąć? 
 • Planowanie zmian koniecznych dla wzmocnienia współpracy.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe