Skuteczna komunikacja z dzieckiem

Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

Jak budować kontakt z dzieckiem poprzez rozmowę? Co mówić, a czego unikać w komunikacji? Jak nawiązać porozumienie, gdy dziecko się złości, a jak rozmawiać, gdy sami jesteśmy w emocjach? Jak formułować prośby, żeby dziecko je usłyszało?

Dla kogo:
Dla rodziców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne i budować z dziećmi partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Warsztaty dla pracowników rodziców

Cele warsztatu:

  • poznanie nowego sposobu komunikacji: Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC)
  • radzenie sobie z trudnymi i agresywnymi zrachowaniami dziecka: złością, buntem, oporem, kłamstwem
  • skuteczna komunikacja z dzieckiem: wysłuchanie i zrozumienie dziecka oraz bycie wysłuchanym i zrozumianym przez dziecko
  • nabycie umiejętności wsparcia dla siebie w trudnych sytuacjach: ładowanie wewnętrznych akumulatorów, by moc z czego dawać dziecku.
  • budowanie w dziecku zdrowego poczucia własnej wartości


Tematy spotkań:

1. Skuteczna komunikacja z dzieckiem - 4 kroki do porozumienia: wprowadzenie do metody (2h)
2. „Kiedy emocje biorą górę”. Dziecko w emocjach. Opiekun w emocjach. O sile empatii (2h)
3. Jak odmawiać i jak reagować na odmowę dziecka? (2h)
4 Współpraca bez kar i nagród, by budować relacje oparte na zaangażowaniu i szczerości. (2h)


Metody i formy pracy:
Warsztat jest prowadzony aktywnymi metodami szkoleniowymi. W czasie warsztatu zapraszamy uczestników do pracy w parach i małych grupach. Pracujemy na wymyślonych i własnych przykładach.
Program opiera się na metodzie „Porozumienia Bez Przemocy” (Nonviolent Communication), której twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg. NVC, zwane inaczej językiem serca, uczy otwartego wyrażania swoich uczuć i potrzeb, a także ułatwia zrozumienie uczuć i potrzeb drugiej osoby. NVC sprzyja budowaniu głębokich relacji z poszanowaniem potrzeb wszystkich zainteresowanych.
 
Spotkania w cyklu 4 warsztatów po 2 godziny