Wywieraj skuteczniej wpływ na ludzi!

Wywieranie wpływu przez konstruktywną komunikację (NVC)

Cele szkolenia

 • Poznanie i rozwój komunikacji konstruktywnej (opartej o metodę NonViolent Communication opracowaną przez Marshalla Rosenberga) wzbogacającej kompetencje w obszarze porozumiewania się z innymi ludźmi.
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji w warunkach stresu i trudnych sytuacjach, np. gdy zespoły mają wielu szefów (liniowych i projektowych równocześnie).
 • Wzmocnienie pewności siebie, odwaga działania w perspektywie emocjonalnych reakcji (np. odmowa, złość).
 • Zwiększenie efektywności działania dzięki jasności komunikacji.
 • Pogłębienie relacji z innymi osobami (współpracownikami).
 • Budowanie umiejętności zachęcania do działania i motywowania z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron.

Wywieranie wpływu - szkolenie

Tematyka

 • Wywieranie wpływu przez konstruktywną komunikację - NVC - NonViolent Communication (Porozumienie Bez Przemocy Marshalla Rosenberga
 • Jak mówić, by ludzie usłyszeli i zrozumieli
 • Praktyczne narzędzia budowania kontaktu z rozmówcą
 • Transformacja trudnych rozmów i trudnych emocji
 • Rola emocji w trudnych sytuacjach i trudnych rozmowach
 • Przekształcenie niejasnych komunikatów w klarowną wypowiedź – czemu służy i jakie ma znaczenie
 • Dwie ścieżki komunikacji i ich wpływ na porozumienie
 • Jak odmawiać i jak przyjmować odmowę z szacunkiem dla siebie i drugiej osoby?
 • Jak słuchać krytycznych słów, aby nie raniły?
 • Uczestnicy prowadzą 2-5 minutowe rozmowy z wykorzystaniem narzędzi poznanych na szkoleniu
 • Kluczowa zmiana we mnie, bym skuteczniej wywierał wpływ to…
 • Action Plan Zdefiniowanie zakresu pożądanej zmiany – planowanie własnego rozwoju.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe