Zarządzanie sobą w czasie

Bądź produktywny, dzięki Narzędziom Efektywności

Przynoszenie pracy do domu. Myślenie w pracy o niezałatwionych domowych sprawach. Zaczynanie działania w ostatniej chwili. Ścigające terminy. Nie masz czasu? Odpoczywając masz poczucie winy? Zmarnowałeś kolejny dzień? Zapominasz o czymś ważnym? Zjada Cię stres? Czy to o Tobie?

Doprowadzanie zadań do końca to często największe wyzwanie w zarządzaniu sobą w czasie. Jak zapanować nad swoimi zobowiązaniami? 
Narzędzia Efektywności to metody organizacji zajęć, oparte o kolekcjonowanie spraw i zarządzanie listami zadań i projektów. Zostały opracowane przez Davida Allena – znanego konsultanta ds. efektywnej organizacji pracy w firmach. 
Celem stosowania Narzędzi Efektywności jest zwolnienie z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej produktywności w pracy i życiu prywatnym.
Praktyczne warsztaty pomogą w opracowaniu indywidualnego systemu zarządzania strumieniem zadań i zobowiązań. W prosty i zrozumiały sposób, poprzez zestaw ćwiczeń, pokażemy jak można zwiększyć swoją efektywność, a przy tym osiągnąć większy spokój wewnętrzny. 

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Marzenia. Rozwiniesz samodyscyplinę w realizacji zadań. Znajdziesz czas na odkładane od dawna pomysły. 
 • Kreatywność. Pełniej wykorzystasz swoje umiejętności i talenty. Nie zapomnisz o żadnym nowym pomyśle. 
 • Harmonia. Uchronisz się przed uczuciem chaosu i wypalenia. Uporządkujesz bieżące sprawy zaprzątające Twoją uwagę.
 • Efektywność. Nie pominiesz żadnego ważnego zadania. Nauczysz się dobrze planować i koordynować zadania w czasie.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie produktywności uczestników – osobistej oraz zespołu, jeśli uczestnicy kierują pracą innych.
 • Wykształcenie nawyków efektywnego zarządzania czasem i zwiększenie zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów.
 • Większa satysfakcja i komfort emocjonalny w pracy. 
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, wynikającemu z nadmiernego stresu, spowodowanego błędami w zarządzaniu czasem.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy i skuteczne osiąganie jej celów biznesowych.

Zarządzanie czasem - szkolenie

Tematyka:

 • Nasze kreatywne sposoby trwonienia czasu. Syndrom „za pięć dwunasta”. Prokrastynacja. 
 • Indywidualna diagnoza stopnia wykorzystania czasu i organizacji pracy. Jakie są moje otwarte pętle? 
 • Czemu służą szkodliwe nawyki: odwlekania, obwiniania, narzekania? Prawa Murphyego i Parkinsona. 
 • Skuteczne Narzędzia Efektywności.
 • Na czym polega pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami (gromadzenie, analizowanie, uporządkowanie, przeglądanie, działanie).
 • Skąd się bierze opór przed zmianą i jak go pokonać?
 • Zarządzanie strumieniem pracy – algorytm postępowania. 
 • Narzędzia pracy mistrza produktywności. Czy kalendarz wystarczy?
 • Tysiąc-milowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku – jak to wszystko wdrożyć?

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe