Bądź kreatywny, przełam schemat

Warsztat technik kreatywnych i kształtowania postawy twórczej w zespole

Jak przygotować zespół do tworzenia innowacyjnych rozwiązań? Czy wystarczy zebrać najlepszych ekspertów i czekać na olśniewające efekty?
Nawet eksperci ulegają pułapkom sztywności myślenia. Pewni swojej wiedzy zamykają się na nowe możliwości. 
Warsztat technik kreatywnych pomoże zbudować bardziej twórczą postawę w każdym zespole.  

W pierwszym module uczestnicy będą mieli okazję przetestować swój poziom kreatywności i ocenić obszary swojej kompetencji w tym zakresie. Ważnym elementem szkolenia będzie doskonalenie indywidualnych umiejętności leżących u podstaw procesu twórczego (myślenie przez analogie, abstrahowanie, indukcja, dedukcja, metaforyzowanie). Następnie uczestnicy otrzymają narzędzia przydatne do przełamywania standardowego stereotypowego postrzegania świata, w szczególności pułapek wynikających z tzw. „wiedzy eksperckiej”. 
W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia w praktyce wybranych technik grupowej pracy twórczego myślenia. Poza wzięciem udziału w sesji z użyciem danej techniki, uczestnicy razem z trenerami przeanalizują zalety, ograniczenia i potencjalne zastosowanie każdej z metod. Na zakończenie, wykorzystując umiejętności pozyskane w poprzednich etapach szkolenia, uczestnicy zaprojektują zastosowanie metod kreatywnych w swoim zespole w bieżącej pracy, zostaną wyposażeni też w narzędzia do przełożenia efektów pracy kreatywnej na realne sytuacje i problemy codziennej pracy.

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie kreatywności, twórczego myślenia i działania uczestników.
 • Nabycie doświadczeń umożliwiających identyfikację nasilenia własnej postawy twórczej.
 • Określenie własnych mocnych stron oraz tych, które wymagają wzmocnienia w aspekcie twórczej postawy w życiu zawodowym.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z nowymi wyzwaniami w miejscu pracy.
 • Wzmocnienie inicjatywy i zaangażowania pracowników w realizacje celów organizacji.
 • Wzrost innowacji i usprawnień możliwych do wykorzystania w różnych sytuacjach w pracy.

 Kreatywność - szkolenie

Tematyka:

 • Być kreatywnym – co to znaczy i jak to robić z głową?  
 • Powszechne mity i błędy w stosowaniu popularnych metod.
 • Zasady pracy w grupie kreatywnej, blokady indywidualne i grupowe.
 • Siła i ograniczenia grupowego rozwiązywania problemów.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów krok po kroku. 
 • Rozwijanie składowych myślenia twórczego: Ćwiczenia z zakresu analogii i metafor. 
 • Kreatywność w praktyce – jakie techniki możemy wykorzystać na co dzień? 
 • Prezentacja i ćwiczenie technik kreatywnych.  
 • Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

Polecam współpracownikom, żeby też zrozumieli/poznali zasady stosowania tych technik (łatwiej będzie przekonać współpracowników do ich stosowania).

Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzone w profesjonalny sposób.

Polecę trening – wysoka jakość.

Poszerza horyzonty.

Rozwija umiejętność szerszego spojrzenia i szukania wielu szczegółów/uwarunkowań danej sytuacji.

Można poznać dodatkowe techniki rozwiązywania problemów.

Łączy wiedzę z relaksem.

Próba spojrzenia na sprawy rutynowe w inny sposób. Wspólne rozwiązywanie problemów.

Super prowadzone!

Polecam! dlatego, że nie jest nudno, jest prowadzone na zasadzie caseów, rozwija nas, nazywa problem – pokazuje drogi rozwiązania.

Uczestnicy szkolenia - NBP


Polecę/ szczególnie swoim współpracownikom, którzy często przyjmują postawę 'tego nie da się zrobić'.

Pozwala inaczej rozwiązać schematyczne problemy.

Miałem niską samoocenę mojej kreatywności, a tu niespodzianka.

Ciekawe podejście do tematu, brak scenek, zaangażowanie grupy.

Super pomysł – ćwiczenia grupowe.

Uczestnicy szkolenia - Imperial Tobacco


"Zbiera i dodaje umiejętności kreatywnej pracy w grupie. Jest to doskonały sposób na wymianę opinii, integrację zespołu i poznanie naszego podejścia do rozwiązywania problemów i generowania pomysłów."
"Uczy zasad kreatywności o których w firmie się łatwo zapomina np. faza generowania pomysłów vs ocena."
"Doskonałe narzędzie techniki do wykorzystania w codziennej pracy."
"W bardzo dobry sposób przedstawia w praktyce wykorzystanie teorii".
"Rozwija kreatywność w bardzo praktyczny sposób".
"Mnogość technik kreatywnego rozwiązywania problemów."

Uczestnicy szkolenia - Provident

"Wartościowe, uniwersalne, otwiera oczy na ważne tematy."
"
Inspirujące, ciekawe."
"
Interesujące i pobudzające twórcze myślenie."
"
Osoba prowadząca jest bardzo komunikatywna i stwarza pozytywną atmosferę".

Uczestnicy szkolenia - Autodesk