Radzenie sobie ze stresem

Przejmij kontrolę nad swoim myśleniem i zachowaniem z pomocą Racjonalnej Terapii Zachowania

Z badań TNS OBOP wynika, że aż 41% Polaków spostrzega swoją pracę jako zbyt wymagającą i stresującą.

U podstaw przeżywanych emocji związanych ze „stresem w miejscu pracy” leży cały szereg czynników psychologicznych. Jednym z najistotniejszych z nich jest sposób myślenia o wykonywanej pracy i obowiązkach z nią związanych.

Jak przezwyciężać trudne emocje i stres związany z pracą?

Skutecznym narzędziem jest metoda M.C. Maultsby’ego oprata na pracy z przekonaniami, bazująca na technikach Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy). 

Szkolenie z radzenia sobie ze stresem

Uczestnicy szkolenia z radzenia sobie ze stresem mają możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami. Na osiągnięcie tego celu składa się:

 • zapoznanie się z podstawami teoretycznymi RTZ,
 • zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami, a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii,
 • rozwój umiejętności identyfikowania przekonań oraz pracy z przekonaniami,
 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami,
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego,
 • zapoznanie się ze specyfiką samodzielnej pracy z przekonaniami,
 • nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (modele RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki),
 • adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej,
 • przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce wypalenia zawodowego,
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Cele szkolenia:

Osoba biorąca udział w warsztacie ma możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami. Na osiągnięcie tego celu składa się:

 • Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi RTZ.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami, a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii.
 • Rozwój umiejętności identyfikowania przekonań oraz pracy z przekonaniami.
 • Zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego.
 • Zapoznanie się ze specyfiką samodzielnej pracy z przekonaniami.
 • Nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (modele RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki).
 • Adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi wykorzystywanych w pracy zawodowej.
 • Przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce wypalenia zawodowego.
 • Podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Tematyka:
 
Wprowadzenie do Racjonalnej Terapii Zachowania.

 • Czym jest RTZ?
 • Model ABC emocji.
 • Emocje neutralne.
 • Model zdrowej semantyki.
 • Myślenie w kategoriach powinności jako źródła złości i stresu.

Praca z przekonaniami - narzędzia.

 • Model pięciu zasad zdrowego myślenia.
 • RSA (Racjonalna Samo-Analiza) – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami prezentacja modelowej pracy z RSA oraz praca w małych grupach.

Warunki trwałej zmiany przekonań.

 • Sesja pytań.
 • Indywidualna i grupowa praca z przekonaniami.
 • Proces edukacji i reedukacji emocjonalnej – zmiana nawyków poznawczo-behawioralnych.
 • Praca z dysonansem poznawczo–emocjonalnym i oporem przed zmianą.
 • Praca z wyobraźnią wspierająca zmianę i kompetencyjny model zmiany.
 • Sposoby wzmacniania motywacji do zmiany.

Praktyka pracy z przekonaniami.

 • Aktywna praca w przekonaniami w kontekście stresu, lęku z nim związanego, obniżonego nastroju i depresji, poczucia winy i poczucia niższości, symptomów wypalenia zawodowego.
 • Doskonalenie sposobu pracy uczestników w trakcie samodzielnej pracy z przekonaniami.


Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Przeczytaj więcej o radzeniu sobie ze stresem: