Utrzymuj work-life balance

Jak radzić sobie ze stresem w pracy, by być produktywnym?

„ Wyobraź sobie, że życie jest grą, podczas której żonglujesz pięcioma piłeczkami. Są to: praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość. Przez cały czas starasz się utrzymać je wszystkie w powietrzu. Nagle pewnego dnia dochodzisz do wniosku, że praca to piłka z gumy. Nawet jeżeli ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery – rodzina, zdrowie, przyjaciele i uczciwość – zostały wykonane ze szkła. Gdy któraś z nich upadnie, nieodwracalnie porysuje się, pęknie lub, co gorsza, może się nawet rozbić. Dopiero gdy człowiek zrozumie naukę płynącą z opowiastki o pięciu piłeczkach, może zacząć pracować nad zachowaniem w życiu niezbędnej równowagi.”

Dochodzenie do stanu równowagi nie polega na opanowywaniu nowych sposobów postępowania czy zachowania, ale na takim kierunkowaniu myśli, które pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy tym, czego się pragnie, a tym, jak się żyje. Jedną z głównych przyczyn zaburzenia życiowej równowagi jest rozbieżność miedzy codziennym byciem przepełnionym obowiązkami, nawykami i przyzwyczajeniami a marzeniem o bliżej nieokreślonym spełnieniu, które każdy z nas głęboko w sobie nosi.

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, wynika ze znajomości i zrozumienia celu. Jest to ściśle związane z wiedzą kim jesteśmy, co jest w danym momencie dla nas naprawdę ważne, jakie cele, w jakich obszarach naszego życia chcemy zrealizować (obszary: rodzina i przyjaciele, związek, rozwój osobisty, zdrowie, kariera, pieniądze, zabawa i rekreacja, otoczenie). 
W kulturze organizacyjnej zorientowanej na wyniki, gdzie kreatywność, innowacyjność, świeżość spojrzenia powinna iść w parze z doświadczeniem, zachowanie zdrowego balansu życiowego jest warunkiem niezbędnym do realizacji wyzwań.

 Warsztat work-life balance, wpływając na jakość życia Uczestników, wpływa także na Organizację:

 • Rozumienie własnych celów, potrzeb, i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym, zmniejsza frustrację i zwiększa efektywność, co skutkuje podniesieniem jakości i skuteczności funkcjonowania w miejscu pracy. 
 • Zrozumienie, że praca jest integralną częścią życia oraz osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa na poziom motywacji i kreatywności, jakość relacji służbowych [także: z Klientami] oraz na atmosferę w Firmie. 
 • Zachowanie równowagi praca-życie chroni przed procesem wypalenia zawodowego. 
 • Pracownik funkcjonujący w równowadze – work-life balance – jest bardziej proaktywny i przejmujący odpowiedzialność. 

Work life balance - szkolenie WLB

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z teorią dotyczącą zjawiska, jakim jest stres.
 • Umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem.
 • Opanowanie skutecznych technik przezwyciężania stresu i redukcji jego następstw.
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności zapobiegania sytuacjom stresu zadaniowego.
 • Odprężenie oraz regeneracja sił.

Tematyka: 

 • Stan obecny – stan pożądany, czyli autodiagnoza własnych umiejętności w radzenia sobie ze stresem.
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres - wykorzystanie metod kwestionariuszowych do określenia poziomu napięcia psychicznego oraz objawów stresowych.
 • Stres i ciało - tworzenie indywidualnej mapy ciała.
 • Kilka emocji, które odbierają energię czyli złość, strach i poczucie winy.
 • Jak odzyskać równowagę i kontrolę w sytuacjach dużego obciążenia pracą?
 • Analiza i formułowanie osobistych celów w zakresie odzyskiwania równowagi - co pomaga i co może przeszkadzać w osiągnięciu wyznaczonych celów.
 • Pomoce techniki i narzędzia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Jak osiągać relaks - techniki antystresowe (Ćwiczenia praktyczne).
 • Najtrudniejsze chwile w pracy i jak sobie z nimi radzić - bank pomysłów.
 • Ćwiczenia i rady jak zachować spokój i rozwagę w „gorących” sytuacjach.
 • Co może przeszkodzić we wdrażaniu tego dekalogu i jak możemy sobie z tym poradzić?
 • Prywatny Plan Działania w zakresie utrzymywania work/life balance.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe