Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

Daniel Goleman badając losy absolwentów Harvardu zauważył, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji  przekładają się na sukcesy w pracy i życiu. Ten czynnik, który decyduje o umiejętności radzenia sobie w życiu zawodowym, Goleman nazwał "inteligencją emocjonalną". Jest to zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do motywowania siebie w zmieniającym sie środowisku emocjonalnym, jak i zdolność do motywowania innych. O sukcesie życiowym i życiowej satysfakcji, zdaniem Golemana, w większym stopniu decyduje inteligencja emocjonalna, niż iloraz inteligencji. 
Osoby o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, mogą odnosić znaczne sukcesu życiowe, nawet jeśli nie posiadają tak wysokiego ilorazu inteligencji. Ci zaś, którzy posiadają wysoki stopień powinni równocześnie rozwijać się emocjonalnie, ponieważ właśnie to umożliwi im konstruktywne wykorzystywanie swoich zdolności.
Inteligencja emocjonalna obejmuje relacje z samym sobą i z innymi ludźmi, pomaga zrozumieć siebie i innych, tym samym zmienia nasz punkt widzenia na wiele spraw. 

Uczestnicy szkolenia będą rozwijać cztery kluczowe kompetencje inteligencji emocjonalnej: 

 • Rozpoznawanie emocji i ich wyrażanie – jak wiedzieć co się przeżywa i co przeżywa partner interakcji?
 • Używanie emocji – jak wykorzystać je w myśleniu i podejmowaniu decyzji?
 • Rozumienie ich – jak dostrzegać konsekwencje emocji?
 • Zarządzanie nimi – jak podejmować optymalne decyzje z wykorzystaniem wiedzy na temat emocji?

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie natury, elementów składowych i źródeł inteligencji emocjonalnej.
 • Uświadomienie sobie własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami w różnych sytuacjach zawodowych.
 • Rozwinięcie umiejętności trafnego spostrzegania emocji oraz rozumienia ich wpływu na nasze zachowanie i zachowanie innych.
 • Nabycie umiejętności bardziej skuteczniej regulacji emocji (kontroli swoich emocji i adekwatnego reagowania na emocje innych osób).
 • Rozwinięcie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji z ludźmi.
 • Kształtowanie postawy akceptacji emocjonalności oraz indywidualnych różnic w ekspresji emocji.
 • Podniesienie jakości relacji zawodowych, dzięki kształtowaniu nowych nawyków reagowania na emocje współpracowników i klienta.

Tematyka: 

 • Które sytuacje w życiu zawodowym są dla nas szczególnym wyzwaniem? - Zebranie przypadków trudnych interakcji z klientem i współpracownikami.
 • Mózg emocjonalny i racjonalny – gdzie rodzą się emocje?
 • Rodzaje emocji od emocji podstawowych Ekmana po wachlarz Plutchika.
 • Objawy emocji – co widać i słychać, gdy przeżywamy emocje (rozpoznawanie emocji).
 • Kiedy i dlaczego emocje nas "opanowują"?
 • Logika emocji – rozumienie emocji jako podstawa inteligencji emocjonalnej.
 • Prawda i mity na temat EQ. EQ jako przejaw inteligencji ogólnej (poznawczej).
 • 6 zasad inteligencji emocjonalnej.
 • Diagnoza z wykorzystaniem: kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej.
 • Strategia emocjonalna: myśl-czuj-działaj (oparta o zalecenia D.R. Caruso i P. Salovey'a).
 • Cztery kluczowe kompetencje inteligencji emocjonalnej.
 • Jak odróżnić emocje prawdziwe od "fałszywych" (na podstawie przygotowanych materiałów: wizualnych, akustycznych).
 • Trening w rozumieniu emocji swoich i innych.
 • Trening wykorzystania emocji do usprawnienia myślenia i działania.
 • Zachowania i zwroty, które budzą gniew i niezadowolenie klienta czy współpracownika.
 • Sposoby reakcji na rozpoznane emocje.
 • Metody kontroli własnych emocji: złości, strachu, wstydu – co można zrobić, gdy czujesz, że tracisz kontrolę nad nimi?
 • Symulacje rozmów z klientem i/lub współpracownikami opartych o scenariusze przygotowane przed szkoleniem. 
 • Jak wykorzystać doświadczenia ze szkolenia w praktykowaniu emocjonalnie inteligentnych zachowań w miejscu pracy?

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe