Jak zbudować siłę i odporność psychiczną

Zarządzanie stresem

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją to kluczowy czynnik naszej efektywności.

Co zrobić, aby nie poddać się wszechobecnej presji i stresowi? Jak uniknąć załamania się pod naporem wyzwań? Co robić, aby działać efektywnie w każdych warunkach? Siła i Odporność Psychiczna determinuje to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją oraz osiągamy najlepsze wyniki niezależnie od okoliczności.

Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują, że odporność psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności pomiędzy ludźmi. Osoby silne i odporne psychicznie świetnie radzą sobie w sferze zawodowej. Utrzymują stały poziom energii, zaangażowania oraz pozytywnego nastawienia i chętnie podejmują się nowych wyzwań.

Cele szkolenia:
Szkolenie to praktyczny warsztat, który wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie ze stresem, presją, zmianą oraz wyzwaniami. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować i wspierać odporność w zespołach. Poznają strategie zwiększania pewności siebie i budowania wytrwałości w działaniu. Nauczą się, jak zarządzać energią i odnawiać jej zasoby fizyczne, emocjonalne i mentalne.

Radzenie sobie ze stresem - szkolenie

Tematyka:

  • Odporność na stres i presję a skuteczność w działaniu
  • Elementy determinujące Siłę i Odporność Psychiczną
  • Model 4C – Mental Toughness (Siła i Odporność)
  • Badanie odporności na podstawie kwestionariusza MTQ48 - narzędzia do mierzenia Siły i Odporności
  • Zarządzanie stresem w życiu zawodowym – rozpoznanie objawów, źródeł i mechanizmów działania
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • Budowanie odporności – praktyczny trening mentalny
  • Rozwijanie Siły i Odporności w zespole i organizacji
  • Zarządzanie energią – praktyczne strategie

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe