Mindfulness dla Biznesu

Program redukcji stresu w oparciu o uważność.

W dzisiejszych czasach lider nie odpowiada już tylko za procesy i zadania. Liderzy muszą być także wyposażeni w osobiste zdolności związane z wykorzystaniem własnego umysłu, tak by zarządzać emocjami, reakcjami i decyzjami w trudnych sytuacjach biznesowych – a także wspierać ludzi by potrafili robić to samo.
Jednocześnie wielu zarządzających żyje w stanie psycho-fizycznego wyczerpania, przeciążeni pracą i wyzwaniami mają problemy z koncentracją, snem, nie są w stanie efektywnie zarządzać swoimi emocjami co przekłada się na relacje interpersonalne.
Praktyka uważności wspiera utrzymanie maksymalnej wydajności, kreatywności i motywacji – nawet w obliczu skrajnego stresu i ciągłych zmian.

Zapraszamy menedżerów, którzy chcieliby żyć bardziej świadomie i rozwijać uważność w swojej pracy i komunikacji w zespole.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie liderów w osobiste zdolności związane z wykorzystaniem własnego umysłu, tak by zarządzać emocjami, reakcjami i decyzjami w trudnych sytuacjach biznesowych – a także wspierać ludzi by potrafili robić to samo.
 • Zwiększenie poziomu koncentracji i równowagi wewnętrznej.
 • Utrzymanie maksymalnej wydajności, kreatywności i motywacji – nawet w obliczu skrajnego stresu i ciągłych zmian dzięki praktyce uważności.

Mindfulness dla biznesu - cykl

Tematyka:

 • Czym jest Mindfulness?
 • Teoria i praktyka uważności. Program MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).
 • Podstawowe komponenty uważności.
 • Samoświadomość w pracy lidera.
 • Zarządzanie własną energią. Od wypalenia zawodowego do energii życiowej.
 • Cztery komponenty osobistej siły.
 • Uważne spojrzenie na stres. Stres a wypalenie zawodowe.
 • Redukcja stresu za pomocą uważności.
 • Trening uwagi i ćwiczenia uważności.
 • Praktyka uważności w pracy lidera.
 • Inteligencja emocjonalna prowadząca do wytrwałości, pozytywnego myślenia i uważnego przewodzenia ludźmi.
 • Rola empatii w przewodzeniu ludźmi.
 • Mindfulness teambuilding.
 • Przewartościowanie wyzwań i umiejętne reagowanie
 • Odnajdywanie własnych wartości.
 • Odpowiedzialność lidera. Lider, za którym podążają ludzie.

Czas trwania: 2 x 4 dni szkoleniowe