Psychologia sprzedaży

Warsztat dla Przedstawicieli Handlowych

Praca Przedstawiciela Handlowego obfituje w wyzwania i dylematy: Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem i presją przed negocjacjami z kluczowymi Klientami? Jak „nasze” myśli kreują „nasze” relacje z kluczowymi Klientami? Jak poradzić sobie ze stresem i lękiem przed rozmowami z kluczowymi Klientami? Jaka strategia argumentacji będzie właściwa dla prezentacji oferty? Jak przygotować spotkanie i rozmowę z Klientem, aby nie stracić właściwego celu z pola widzenia?

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy praktycznej potrzebnej do działań Przedstawiciela Handlowego
 • Ugruntowanie stabilnego poczucia własnej wartości, wiary w siebie i pewności w roli Przedstawiciela Handlowego
 • Budowanie i wzmacnianie autorytetu Przedstawiciela Handlowego
 • Nauka radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach z kluczowymi Klientami
 • Przygotowanie do strategicznych rozmów z kluczowymi Klientami
 • Przygotowanie do prowadzenia prezentacji pod hasłem „strategia biznesowa”
 • Wyćwiczenie umiejętności kreatywnej sprzedaży i jej zamykania

Tematyka:

 • Metody pomagające przeciwdziałać sytuacjom stresogennym
 • Zrozumienie istoty poczucia własnej wartości przez pryzmat własny i Klienta
 • Poczucie własnej wartości, jako fundament realizacji wszelkich możliwości
 • „Instrukcja obsługi człowieka” działanie Twojego umysłu
 • Wpływ myślenia na wynik współpracy z kluczowymi Klientami
 • Które z moich wewnętrznych przekonań pomagają, a które przeszkadzają?
 • Jak budować naturalny autorytet wobec Klienta?
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Jak reagować na emocjonalny atak i szantaż?
 • Optymizm kontra pesymizm w trudnej pracy PH
 • Jak przeciwdziałać sabotażowi negatywnych myśli i presji otoczenia
 • Zależność pomiędzy wysoką samooceną i poczuciem własnej wartości a jakością spełnianej roli
 • Przygotowanie bezpiecznej strategii negocjacyjnej
 • Wizualizacja i siła jej wpływu
 • Aktywność w prezentacji – wymagać, pytać, argumentować
 • Właściwa lista kontrolna do przygotowania dobrej prezentacji
 • Różnica pomiędzy prezentacją a prezentacją biznesową
 • Innowacyjny sposób prezentowania istotnych tematów np. udział w rynku, liczby, promocja, historia współpracy itp.
 • Od sztucznego „profesjonalizmu” do naturalności
 • Prezentacja biznesowa z dodatkiem humoru
 • Co zrobić, żeby Kupiec zapamiętał twoją prezentację z pośród setek innych?
 • Psychologiczne aspekty w trakcie prezentacji
 • Jak prezentować negatywną tematykę w sposób pozytywny?
 • Wyznacz i osiągnij wszystkie swoje cele w sprzedaży
 • Elementy kreatywnej sprzedaży strategicznej
 • Typy osobowości kupujących
 • Sukces jest przewidywalny - efektywne sposoby zamknięcia sprzedaży

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe