Skuteczna sprzedaż w Punktach Obsługi Klienta

Sztuka dosprzedaży

Uczestnicy szkolenia poprzez aktywny udział w warsztatach nabierają płynności w przechodzeniu z rozmowy obsługowej na rozmowę sprzedażową oraz podczas scenek i rozmów symulowanych ćwiczą poznane techniki wspierające sprzedaż, a także skuteczne i naturalne przechodzenie z obsługi na dosprzedaż. Wspólnie z trenerem redefiniują zasady sprzedaży i tworzą własne skrypty rozmów, w których z wykorzystaniem poznanych technik sprzedażowych brzmią naturalnie.

Cele szkolenia:

 • Nabranie umiejętności aktywnego słuchania i moderowania rozmową handlową i obsługową.
 • Poznanie technik badania potrzeb.
 • Poznanie zasad stosowania naturalnego języka korzyści.
 • Poznanie technik wspierających proces decyzyjny.
 • Poznanie skutecznych metod walki z obiekcjami.
 • Poznanie nowoczesnych technik domykania sprzedaży.
 • Redefiniowanie firmowych zasad sprzedażowych i stworzenie zasad skutecznej rozmowy handlowej.

Tematyka:

 • Cechy profesjonalnego sprzedawcy
 • Aktywne słuchanie
 • Badanie potrzeb – techniki badania potrzeb poprzez umiejętne zadawanie pytań
 • Język korzyści
 • Techniki wsparcia sprzedaży
 • Obiekcje i ich rodzaje
 • Nowoczesne techniki zbijania obiekcji
 • Sterowanie rozmową handlową
 • Finalizacja sprzedaży
 • Dobór najlepszej techniki w konkretnych sytuacjach
 • Podsumowanie szkolenia
 • Action Plan

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe