HR i rekrutacja

Stań się HR Business Partnerem dla Zarządu i doskonal kompetencje działu personalnego dzięki szkoleniom dedykowanym:

Kapitał ludzki jest tym czynnikiem, od którego zależy efektywność całej organizacji. Na zachowanie pracowników ma wpływ nie tylko ich wiedza, umiejętności i doświadczenie, ale też ich postawy, motywacja, obyczaje firmowe – czynniki składające się na kulturę organizacyjną.

Szkolenia HR i rekrutacja

Przyszłość należy do tych organizacji, które potrafią identyfikować i w sposób celowy kształtować unikalne kompetencje miękkie zapewniające w rezultacie strategiczną przewagę. Sprzyja temu kultura, w której wartością jest rozwój, uczenie się i dążenie do ustawicznego podnoszenia standardów działania. Kultura dialogu. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na działach HR. Proponujemy szereg usług umożliwiających budowanie kultury organizacji uczącej się – kultury kompetencji.

Usługi i szkolenia dla HR: audyt personalny z wykorzystaniem testów i metodologii Assessment Center, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, budowanie i rozwój kadry rezerwowej, badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników, doskonalenie systemu ocen i systemu motywacyjnego, badanie kultury organizacyjnej, planowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych, budowanie zespołów – szkolenia integracyjne, w tym typu outdoor, trening dla trenerów i coachów wewnętrznych, rozwiązywanie trudnych – kryzysowych sytuacji.