Train the Trainers

Train the Trainers Cykl szkoleń dla trenerów

Czy wysokie kompetencje zawodowe wystarczą, by uczyć innych? Jak z doświadczonych pracowników uczynić trenerów wewnętrznych? 
Wiedza merytoryczna to za mało, by stać się trenerem. Dopiero poznanie procesu tworzenia szkoleń i praktyka ich prowadzenia dają niezbędne umiejętności i pewność swoich kompetencji. 

Program cyklu szkoleń opracowano przy założeniu, że trenerzy bardziej potrzebują możliwie prostych i przekonujących metod postępowania w trakcie realizacji procesów rozwojowych niż wyczerpujących teorii. Dlatego, choć proponowany zakres tematyczny jest dość szeroki, w praktyce warsztatowej nacisk zostanie położony na konfrontowanie się uczestników z pytaniami, które odnoszą się do najważniejszych aspektów ich działań trenerskich: diagnozy potrzeb, przygotowywania szkoleń, realizacji i ich ewaluacji. Dzięki temu prezentowana poniżej tematyka szkolenia stanowi tło dla odnajdywania firmowych rozwiązań umożliwiających wprowadzanie realnej zmiany w procesie doskonalenia kompetencji pracowników.

Udział w projekcie umożliwia uczestnikom zbudowanie warsztatu i rozwój poszczególnych kompetencji trenerskich:

 • Wzmocnienie umiejętności przygotowania różnorodnych szkoleń z wykorzystaniem palety metod szkoleniowych: od interaktywnej prezentacji po innowacyjne metody uczenia dorosłych.
 • Zwiększenia pewności siebie w trakcie seminariów i szkoleń.
 • Udoskonalenie procesu planowania przebiegu szkolenia, poznanie prawidłowości uczenia się osób dorosłych i praktyczne wykorzystanie modelu Kolba oraz wiedzy na temat uwagi, pamięci, emocji podczas prowadzenia szkoleń.
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych) w kontakcie z grupą szkolonych pracowników.
 • Rozwój umiejętności wywierania wpływu na odbiorców – sterowania aktywnością uczestników a szerzej procesem uczenia się.
 • Poznanie nowych metod, technik, ćwiczeń oraz zwiększenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z grupą.
 • Identyfikacja własnej ścieżki rozwoju kompetencji trenerskich w trakcie realizowanego projektu.
 • Zwiększenie możliwości operowania głosem, doskonalenie emisji głosu wraz z profilaktyką problemów narządu mowy.
 • Wzmocnienie umiejętności elastycznego działania i rozwiązywania trudnych, nietypowych sytuacji, problemów podczas prowadzenia szkoleń.

Cele cyklu szkoleń:

Zbudowanie warsztatu i rozwój poszczególnych kompetencji trenerskich:

 • Wzmocnienie umiejętności przygotowania różnorodnych szkoleń z wykorzystaniem palety metod szkoleniowych: od interaktywnej prezentacji po innowacyjne metody uczenia dorosłych,
 • Zwiększenia pewności siebie w trakcie seminariów i szkoleń,
 • Udoskonalenie procesu planowania przebiegu szkolenia, poznanie prawidłowości uczenia się osób dorosłych i praktyczne wykorzystanie modelu Kolba oraz wiedzy na temat uwagi, pamięci, emocji podczas prowadzenia szkoleń,
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych) w kontakcie z grupą szkolonych pracowników,
 • Rozwój umiejętności wywierania wpływu na odbiorców – sterowania aktywnością uczestników a szerzej procesem uczenia się,
 • Poznanie nowych metod, technik, ćwiczeń oraz zwiększenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z grupą,
 • Identyfikacja własnej ścieżki rozwoju kompetencji trenerskich w trakcie realizowanego projektu,
 • Zwiększenie możliwości operowania głosem, doskonalenie emisji głosu wraz z profilaktyką problemów narządu mowy,
 • Wzmocnienie umiejętności elastycznego działania i rozwiązywania trudnych, nietypowych sytuacji, problemów podczas prowadzenia szkoleń.

Train the Trainers - szkolenie dla trenerów

Zaplanowany cykl szkoleniowy obejmuje sześć logicznie i pragmatycznie powiązanych szkoleń:

Moduł I - Warsztat pracy trenera I. Co trzeba wiedzieć o uczeniu się dorosłych, by właściwie przygotowywać, a potem prowadzić szkolenia? 
Moduł II - Warsztat pracy trenera II. Diagnoza i ewaluacja szkoleń.
Moduł III - Warsztat pracy trenera III. Jak przygotować w praktyce konkretne szkolenie? 
Moduł IV - Praktyka prowadzenia szkoleń I. Jak prowadzić skuteczne prezentacje edukacyjne podczas szkoleń?
Moduł V - Praktyka prowadzenia szkoleń II. Jak prowadzić własne szkolenie?
Moduł VI - Głos jak dzwon! Jak wzmocnić swój autorytet jako trenera i zwiększyć siłę wpływu panując nad głosem i stresem ? 

Pomiędzy modułami każdy z uczestników będzie realizował zadania wdrożeniowe/rozwojowe, które przyspieszają proces uczenia się poprzez praktykowanie umiejętności istotnych dla trenera.