AntyMOBBING - jak zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy?

Rozpoznawanie, przeciwdziałanie i radzenie sobie ze skutkami mobbingu.

Mobbing. Za tym słowem czai się prawdziwie niebezpieczne zjawisko. Podłe i bezwzględne. Mobbingiem nazywamy bowiem działanie o charakterze nadużycia, przejawiające się w formie zachowań, słów, aktów i gestów. Inaczej rzecz ujmując, to systematyczne znęcanie się lub dręczenie moralne. Celem lub skutkiem mobbingu jest poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny, wyeliminowanie albo odizolowanie danej osoby od jej współpracowników.

Przez wiele lat nie mówiło się głośno o psychicznym dręczeniu, mającym miejsce w polskich firmach. Przymusowe nadgodziny, ostracyzm, powierzanie bezsensownych zadań, stosowanie biurowego psychoterroru - tak po prostu musiało być. Nawet sądy traktowały pozwy przeciw zamierzonemu nieetycznemu zachowaniu pracodawcy jako pracowniczą próbę zemsty czy rewanżu za zwolnienie. Jeśli jednak kiedykolwiek byłeś ofiarą mobbingu lub taka atmosfera panowała w Twoim biurze, dobrze wiesz, że szykany potrafią zatruć krew, zniszczyć zdrowie oraz odebrać chęć do pracy. Na szczęście, tak jak Dawid w nierównej walce z Goliatem, tak i Ty masz szansę wygrać z Twoim dręczycielem lub nawet całą ich grupą. A celnie rzuconym kamieniem niech stanie się wiedza.

Szkolenie antymobbingowe

Jeśli natomiast reprezentujesz pracodawcę, w którego zakładzie dochodzi do nielegalnych praktyk, Twoim obowiązkiem narzuconym przez prawo jest im zapobiec. Nie pozwól, by sprawy zaszły za daleko!
 
  Jeśli zatem jesteś pracownikiem i:

 •  Wydaje Ci się, że jesteś mobbingowany i chcesz przerwać ten proces.
 •  Twój znajomy jest mobbingowany i chciałbyś mu pomóc.
 •  Chcesz precyzyjnie oddzielić mobbing o innych negatywnych zjawisk na rynku.

 Jeśli jesteś specjalistą rynku pracy (np. doradcą zawodowym)

 •  Twoi klienci mają problemy ze znalezieniem pracy na skutek mobbingu.
 •  Chcesz pomóc osobom, które są zagrożone utratą pracy na skutek mobbingu.
 •  Chcesz promować świadomość polityki antymobbingowej wśród swoich klientów.

 
Jeśli jesteś menedżerem i:

 •  Chcesz zbudować politykę antymobbingową.
 •  Chcesz nauczyć się rozpoznawać mobberów.
 •  Zastanawiasz się, czy Twoje lub Twoich kolegów zachowanie nie może być zakwalifikowane jako mobbing?
 •  Chciałbyś zrozumieć, co się dzieje z mobbingowanym pracownikiem i jak go uratować.

 A przede wszystkim zdobyć wiedzę z zakresu mobbingu... Weź udział w szkoleniu: AntyMOBBING – rozpoznawanie zjawiska, przeciwdziałanie i radzenie sobie z jego skutkami. 
 

Cele szkolenia:

Nauczenie uczestników: 

 • Jak rozpoznawać zjawisko mobbingu w organizacji.
 • Jak rozpoznawać mobbing poza stosunkiem pracy.
 • Jakie prawa im przysługują.
 • Jak bronić się przed mobbingiem.

Rozwinięcie umiejętności:

 • Odróżniania mobbingu od innych negatywnych zjawisk na rynku pracy.
 • Kontroli własnych stereotypów i uprzedzeń.
 • Technik asertywnej komunikacji w relacji ze współpracownikami.


Tematyka:

 • Mobbing – definiowanie zjawiska.
 • Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Przepisy prawa pracy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Przepisy antymobbingowe.
 • Typy mobbingu.
 • Forma zatrudnienia a charakterystyka działań mogących zostać uznane za mobbing.
 • Charakterystyka mobbera.
 • Kim jest ofiara?
 • Konsekwencje mobbingu.
 • Czy osoba mobbingowana jest zdolna efektywnie pracować?
 • Jakie prawa przysługują osobom mobbingowanym?
 • Przeciwdziałanie mobbingowi.
 • Zjawiska inicjujące mobbing w miejscu pracy.
 • Asertywne techniki radzenia sobie z atakiem i krytyką.

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy