Zarządzanie talentami

Rozpoznawanie i rozwój talentów w zespole i organizacji

Czy znasz mocne strony swoich pracowników? Czy masz pewność, że nie marnują się ich ukryte talenty? 
Zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości wykorzystywania ich talentów to ważne zadanie menedżera. Jeśli zostanie zaniedbane, ryzykujemy odejściem sfrustrowanych i, w ich przekonaniu, niedocenianych pracowników. Jak zapewnić zespołowi poczucie ciągłego rozwoju zawodowego i samorealizacji?

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • Jak identyfikować mocne strony pracowników.
 • Jak pomóc pracownikom korzystać z ich mocnych stron w pracy.
 • Jak pobudzać potencjał posiadany przez pracowników.
 • Jak zarządzać talentami.

Cele szkolenia:

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potencjał pracowników oraz zarządzać nimi tak, aby wykorzystywali w pracy swoje mocne strony i mieli poczucie ciągłego rozwoju zawodowego i samorealizacji. 

Zarządzanie taletami - szkolenie

Tematyka:

Talent w organizacji:

 • Kluczowe pojęcia: talent, zasoby ludzkie, mocne strony.
 • Rodzaje talentów.
 • Identyfikowanie talentów.

Wykorzystanie talentów:

 • Badanie i ocena potencjału, talentów, umiejętności i wartości.
 • Rola przełożonych w identyfikowaniu talentów.
 • Właściwe dopasowanie pracowników do zadań.

Wspieranie pracowników w rozwoju:

 • Co to znaczy motywować do rozwoju?
 • Indywidualna ścieżka rozwoju.
 • Akademia Talentów.
 • Coaching.
 • Mentoring.
 • Action Learning.
 • Feedback 360°.
 • Monitorowanie rozwoju talentów.

Programy rozwoju dla różnych grup pracowników:

 • Programy dla absolwentów.
 • Programy dla specjalistów.
 • Programy dla managerów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe