Modele kompetencyjne

Szkolenie dla osób rozwijających kompetencje w rekrutacji

Na rynku rekrutacyjnym nie ma uniwersalnych narzędzi dostarczających przekrojowej informacji o organizacji i pozwalających zarządzać jej wynikami we wszystkich wymiarach jej funkcjonowania.
Jak więc odpowiedzieć na pytania:
Po co rekrutujemy?
Czym jest kapitał ludzki w przedsiębiorstwie?
Jaki jest cel utrzymywania profesjonalnego działu personalnego w przedsiębiorstwie?
 
Wychodząc naprzeciw potrzebie zidentyfikowania i opisania kompetencji pracowniczych można stworzyć spójny i funkcjonalny model – model kompetencyjny. W znacznym stopniu ułatwia on proces rekrutacji i pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy.

Modele kompetencyjne - szkolenie

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Dowiesz się czym jest model kompetencyjny.
 • Nauczysz się zasad jego konstrukcji i zastosowania.
 • Poznasz procesy wspomagające zarządzanie kompetencjami.

Cele szkolenia:

 • Poznanie modeli kompetencyjnych, jako sposobu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Nauczenie się budowy modelu kompetencyjnego.
 • Wzmocnienie motywacji do dalszego rozwoju kompetencji.
 • Optymalizacja kosztów rotacji poprzez dotarcie do najlepszego kandydata.
 • Obniżenie kosztów rekrutacji poprzez sprawne utworzenie profilu kandydata.

Tematyka:

 • Definicja i metodologia – czym jest model kompetencyjny i jak go stworzyć.
 • Ocena kompetencji – jak oceniać kompetencje przy użyciu modeli kompetencyjnych.
 • Rozwój kompetencji zawodowych – jak rozwijać kompetencje przy zastosowaniu modeli kompetencyjnych.
 • Projekty wspomagające zarządzanie kompetencjami – co jeszcze możemy zrobić?
 • Zastosowanie modeli kompetencyjnych w rekrutacji – kiedy są najbardziej pomocne?

 
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy