Open Space Technology

Jak facylitować duże grupy?

Open Space Technology to fantastyczne narzędzie do wypracowywania różnych rozwiązań, bazujące na różnorodności doświadczeń uczestników. W tej formule to uczestnicy decydują, jakie tematy są dla nich najważniejsze. Spotykając się równolegle w kilku grupach dyskusyjnych, rozmawiają o swoich pomysłach. Każda grupa uczestników tworzy raport ze swojego panelu tematycznego. Raporty są później dostępne dla wszystkich uczestników. W przypadku pracy nad konkretnym problemem, uczestnicy Open Space Technology wypracowują na koniec spotkania action plany, z konkretnymi datami co, kiedy i jak wdrożyć, aby usprawnić dany temat.

To świetne narzędzie także dla wdrożenia zmian w organizacji, do pracy dla kreatywnych zespołów projektowych oraz do pracyz grupami zaawansowanymi, jako alternatywa dla klasycznych szkoleń, np. handlowcy czy menedżerowie z długim stażem.

Dzięki spotkaniu uczestnicy i właściciele projektu:

  • Zdobędą wiedzę o czekającej ich zmianie.
  • Zdobędą motywację do uczestnictwa w zmianie.
  • Rozwieją różne wątpliwości i obawy związane ze zmianą.
  • Wypracują konkretne pomysły rozwiązań problemu.
  • Zaplanują szczegółowo etapy wdrożenia tych pomysłów.


Cele szkolenia:

Zależne od sponsora projektu, ustalane na bieżąco.
Standardowo: usprawnienie komunikacji, motywacja do zmiany i do działania, wypracowane ścieżki postępowania przy wdrożeniu zmiany.

Zarys przebiegu:

  • Wywiad w organizacji, ustalenie sponsora projektu.
  • Spotkanie przygotowawcze przed globalnym Open Space z wybraną grupą uczestników, ok 4-5 godzin.
  • Globalny Open Space (wstęp sponsora projektu, panele dyskusyjne, analiza raportów z sesji, planowanie działań i tworzenie zespołów wdrożeniowych), 1-4 dni.
  • Wybór rozwiązań do wdrożenia
  • Współpraca z decydentami w zakresie monitorowania wdrożenia rozwiązań – konsultacje opcjonalnie.

Open Space Technology

Tematyka:

Problemy z komunikacją w organizacji, wdrożenie zmiany, motywacja pracowników, zespołów projektowych, alternatywa dla tradycyjnych szkoleń.
 
Czas trwania: uzależniony od skali projektu. Od 1,5 dnia do 3-4 dni. Jest możliwość połączenia z wyjazdem integracyjnym w organizacji.