Kierunki rozwoju pracownika w organizacji

Wykorzystaj swój potencjał!

Ciągłe zmiany na rynku pracy nie pozostają bez wpływu na organizację i pracujących w niej ludzi. W związku z nimi rośnie potrzeba ciągłego podnoszenia własnych kompetencji i dopasowywania ich do rzeczywistych zadań, jakie stają przed pracownikami.

Przedstawiony program szkoleniowy skoncentrowany jest na pokazaniu potencjału jednostki w miejscu pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy weryfikują swoją wizję danego zawodu i dostrzegają możliwości wykorzystania go w zupełnie innych obszarach pracy zawodowej. W podejmowanej w trakcie szkolenia tematyce znajdują się tematy, które pozwalają dostrzec możliwości drzemiące w każdym człowieku. Dotyczą one nie tylko kwestii osobowościowych, ale i tych związanych z posiadanym doświadczeniem i wykształceniem. Generalnie, szkolenie skoncentrowane jest na dwóch obszarach: pogłębianiu wiedzy o sobie, w kontekście posiadanych kwalifikacji oraz poszerzeniu perspektywy wykorzystania własnego potencjału w obrębie organizacji.

Jest to szkolenie, którego treści doskonale sprawdzają się w pracy HR-owców, coachów kariery i doradców zawodowych, pozywając im efektywniej pracować ze swoimi klientami wewnątrz firmy i poza nią. Treści zawarte w szkoleniu doskonale wpisują się w obszar outplacementu, pozwalając budować indywidualne ścieżki kariery z pracownikami, którzy biorą udział w zwolnieniach monitowanych.

Szkolenie umożliwi:
Wzmocnienie kompetencji w zakresie wykorzystania potencjału pracowników w ramach zadań i celów organizacyjnych.

Wykorzystanie potencjału pracownika - szkolenie

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wykorzystywania potencjału pracowników w ramach organizacji.
 • Przygotowanie do szerokiego spektrum możliwej diagnozy potencjału pracownika.
 • Wprowadzenie do własnego warsztatu pracy analizy zawodu, jako obszaru o dużych możliwościach transferu w ramach organizacji.

Tematyka:

 • Pracownicy świadomie kształtujący swoją ścieżkę kariery
 • Diagnoza i analiza indywidualnych strategii pracowniczych stosowanych na rynku pracy i możliwość ich realizacji w ramach organizacji
 • Znaczenie posiadania wizji własnego rozwoju przez pracowników
 • Diagnoza potrzeb personalnych i opis stanowiska pracy
 • Diagnoza kompetencji
 • Kompetencje kluczowe
 • Planowanie rozwoju kompetencji i ich transfer
 • Ocena kompetencji
 • Osobowość i tożsamość zawodowa (różne koncepcje osobowości zawodowej)
 • Środowisko pracy
 • Preferencje zawodowe
 • Style poznawcze i ich wpływ na efektywność na danym stanowisku pracy
 • Indywidualna tożsamość zawodowa
 • Dynamika zmian zawodów
 • Perspektywy rozwoju zawodów i sytuacja bieżącej zmiany w obrębie zawodu
 • Analiza zawodu, określanie kierunków rozwoju zawodowego
 • Zawód wyuczony i transfer kompetencji
 • Strategia wprowadzania zmian
 • Model samodzielnego planowania rozwoju zawodowego przez pracownika i przestrzeń rozwoju oferowana przez organizację
 • Satysfakcja i składniki satysfakcji
 • Indywidualne cele poszkoleniowe

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe