Zarządzanie talentami - 2+2+2

Cykl szkoleń

Zmiany mentalności, zachowań, motywacji i dążeń młodych ludzi sprawiają, iż szczególnie młode pokolenie, przy wyborze pracodawcy, zadaje sobie pytania o wartości. Kim będę w tej organizacji? Czy rozwinę tu pasje i zrealizuję pomysły? Czy firma wytwarza coś ważnego? Jakim kosztem społecznym, w jakich warunkach dla środowiska? Czy dołączę do świetnego zespołu? Czy będę mieć dostęp do szkoleń? Czy mogę liczyć na przełożonego-mentora, komfortowe warunki i elastyczny czas pracy? Takie pytanie zada osoba, która wie, dokąd zmierza i czego oczekuje od życia. To osoba świadoma wartości, którymi się kieruje. Tego samego oczekuje od organizacji, dla której będzie pracować.

Rosnąca konkurencja i rosnący deficyt pracowników sprawia, iż firmy dostrzegają konieczność nie tylko rekrutowania, ale przede wszystkim rozwijania i ciągłego motywowania pracowników o ponadprzeciętnych kompetencjach i wysokim potencjale rozwojowym.  Rynek dopasowuje się do najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które wskazują na jeszcze większe ukierunkowanie działań na pracownika – rozpoznawanie jego realnych potrzeb i uwzględnianie indywidualnych oczekiwań czy planów. Tym ważniejsze jest, aby pracodawcy, którzy zauważają trend wyraźnie wskazujący na tworzenie się rynku pracownika, szczególnie w bardzo specjalistycznych dziedzinach, dbali o zaproponowanie zatrudnionym skutecznej oferty motywacyjnej, w tym rozwoju ich talentów.

Do kogo adresowany jest program?
Do pracowników HR, a także kadry zarządzającej, osób posiadających doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, bądź osób, które dopiero chcą się do tych procesów przygotować.
 
Jakimi metodami jest prowadzony program?
Na warsztatach pracujemy zespołowo, dzielimy się zadaniami i rolami przy realizacji zadań praktycznych. Wymieniamy się doświadczeniami, opiniami i pomysłami, aby wypracować rozwiązania optymalnie dopasowane do biznesu.
Warsztat prowadzony technikami angażującymi Uczestników z elementami coachingowymi, koncentrującymi się na aktywnym kształtowaniu postaw i zachowań.
Dzięki takiemu podejściu Uczestnicy zakończą program bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności, a także będą w stanie dopasować i przetransferować pozyskaną wiedzę do zindywidualizowanych potrzeb organizacji, w której pracują.

Organizacja warsztatów
Program zbudowany jest z 3 modułów szkoleniowych. Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 16 godzin warsztatowych. Moduły szkoleniowe przygotowują do budowania programu zarządzania talentami, który Państwo planujecie w ramach własnej organizacji.

Zarządzanie talentami - kurs

Tematyka:
 
Moduł I BUDOWANIE KULTURY TALENTÓW

 • Czym jest talent?
 • Rozumienie procesu zarządzania talentami.
 • Rodzaje programów talentowych.
 • Zarządzanie talentami a wyzwania biznesowe w organizacji.
 • Zarządzanie talentami jako element strategii personalnej w organizacji
 • Model kompetencji w procesie zarządzania talentami
 • Profilowanie talentów
 • Pozyskiwanie talentów

Moduł II BUDOWANIE PROGRAMÓW TALENCKICH

 • Narzędzia diagnozy talentów
 • Rozwój pracowników z perspektywy pokoleń X,Y,Z.
 • Narzędzia rozwoju talentów
 • Sposoby motywowania talentów

Moduł III ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI TALENCKIMI

 • Tworzenie ścieżek kariery
 • Pomiar efektywności procesu zarządzania talentami
 • Planowanie procesu zarządzania talentami w organizacji
 • Benchmark – najlepsze praktyki na rynku.

Czas trwania: 6 dni szkoleniowych