Spraw, by kupili Twoją ideę!

Jak prowadzić prezentacje, by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Spraw by kupili Twoją ideę! Jak prowadzić prezentacje by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Większość prezentacji jest prowadzonych intuicyjnie. Prowadzący umieją co prawda wyświetlać slajdy, ale poza tym prawie cały wysiłek wkładają w to, by mówić wszystko po kolei. W swym zachowaniu posługują się raczej wyczuciem, wspieranym nawykami czy utartymi firmowymi zwyczajami. Czy to wystarczy, by oczarować odbiorców? 

Na czym polega użyteczna prezentacja?

 • Dla odbiorcy jest sposobem na pozyskanie ważnych i unikalnych informacji.
 • Dla prezentujących jest istotnym elementem wpływu na odbiorców i skłonienia ich do pożądanych decyzji – jedynie wtedy czas poświęcony na prezentację nie będzie stracony.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczysz się przygotowywać lepsze prezentacje poprzez efektywne wykorzystanie czasu, jaki może Ci poświęcić klient.
 • Nauczysz się skuteczniej wpływać na swoich odbiorców prowadząc prezentację w sposób angażujący słuchaczy.
 • Nauczysz się zmniejszać swój poziom stresu jednocześnie zyskując pewność siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Zwiększysz pewność siebie i swobodę w prowadzeniu prezentacji.

Techniki prezentacji - szkolenie

Cele szkolenia:

 • Wyćwiczenie przygotowywania prezentacji, które efektywnie wykorzystują czas.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia angażujących prezentacji, które skutecznie wpływają na odbiorców.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Osiągnięcie swobody i pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

Tematyka:

 • Przygotowanie prezentacji: formułowanie celu, zawartości, formy i planowanie przebiegu.
 • Uniwersalne i specyficzne zasady prowadzenia prezentacji interaktywnych.
 • Narzędzia i środki zwiększające skuteczność przekazu.
 • Prawa psychologii poznawczej (dotyczące uwagi, pamięci, myślenia, podejmowania decyzji).
 • Prawa psychologi społecznej w zastosowaniu do prezentacji (wpływ, komunikowanie, psychologia grupy).
 • Elementy autoprezentacji i budowania wizerunku w czasie prezentacji.
 • Wykorzystanie możliwości głosowych i komunikacji niewerbalnej dla wywierania wpływu.
 • Radzenie sobie z emocjami związanymi z ekspozycją społeczną.
 • Interakcja: zachowanie prezentera a zachowanie odbiorcy.
 • Komunikowanie się podczas prezentacji: język, zwroty, gesty, mimika i inne zachowania komunikacyjne prezentera i ich wpływ na stopień realizacji celu.
 • Doznania odbiorcy prezentacji, wpływ doświadczanych emocji na motywację, ocenę wizerunku, wiarygodność.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe


Dlaczego uczestnicy polecają to szkolenie?

"Czas spędzony na warsztatach przyniósł efekty. Zdecydowanie największą wartością dodaną w moim przypadku jest umiejętność panowania nad stresem podczas wystąpień publicznych! Masa przydatnej, praktycznej wiedzy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś okazja do wspólnej pracy!"

Maciej Bacharz - Alpla„Szkolenie doskonale pokazuje jak należy budować wystąpienia. Stanowi wskazówkę do dalszej pracy nad sobą. Pozwala uściślić ono braki, które każdy w tym zakresie ma.” (Maciej Szymczak)

„Daje wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach podczas wystąpień publicznych, dużo konkretnych wskazówek.” (Karina Ranachowska)

„Warto się sprawdzić w stresie, można się wiele nauczy. (…) Warto takie szkolenie prowadzić cyklicznie, by widzieć postęp.” (Wilk Magdalena)

„Pomogło dostrzec słabe punkty nad którymi trzeba pracować, uporządkowało wiedzę.” (Makowska Justyna)

„Porządkuje wiedzę osób zarówno doświadczonych jaki i niedoświadczonych. Pozwala sprzedać swoje umiejętności i dowiedzieć się nas czym należy pracować.” (Kwiatek Paweł)

Uczestnicy szkolenia - GOLDBACH


„Jesteśmy zadowoleni. (…) Co mi się podobało? Że treść szkolenia oscylowała wokół potrzeb i była adekwatna do czasu a forma nie przerastała treści.”

„Szkolenie pozwoliło zrozumieć że inne osoby mają podobne problemy. Prowadzone w sposób interesujący. Uczestnik nie odczuwał zmęczenia po kilku godzinach pracy. Życzliwość trenerów.”

Uczestnicy szkolenia - NBP


"Prowadzący to ekspert komunikujący się doskonale z grupą. Wybitne umiejętności uczenia. Bardzo dobre szkolenie, ćwiczenia a nie sucha teoria polecam."

"Profesjonalnie wykonane, konkretne przykłady, dużo ćwiczeń praktycznych."

"Wiedza uzyskana na tym szkoleniu pozwala lepiej sobie radzić ze stresem oraz lepiej przygotowywać się do prezentacji. Dobry kontakt z prowadzącym, nie ucieka przed trudnymi pytaniami."

Uczestnicy szkolenia – SAWS CABIND