Przygotowanie mistrzowskiej prezentacji

Jak, znając 6 zasad, stworzyć skuteczną prezentację?

Znakomita większość osób prowadzących firmowe prezentacje nie ma czasu na ich przygotowanie. Z braku czasu przygotowując prezentację tworzą od razu slajdy. Bywa, że całe przygotowanie do wystąpienia ograniczone jest  do stworzenia prezentacji. To błąd. Slajdy wówczas są przeładowane informacjami, a zdjęcia i grafiki szablonowe lub wklejone na zasadzie skojarzeń z tematem prezentacji.
 
Im bliżej daty prezentacji tym częściej sięgamy do kiedyś opracowanych slajdów. Modyfikujemy wówczas nagłówki i przypominamy sobie, co takiego mówiliśmy przy tych slajdach. Bywa, że na tym polega całe przygotowanie do prezentacji.
 
Tymczasem dla zrobienia robiącej wrażenie i skutecznej prezentacji potrzeba dobrego przygotowania.
Przygotowanie to powinno być wpierw analogowe po to, by potem mogło być cyfrowe. Nigdy odwrotnie.
Czym zatem kierować się przygotowując prezentację? Warto znać użyteczne zasady przygotowań do prezentacji, przećwiczyć je i doświadczyć różnicy jaką, w efekcie dobrego przygotowania, wywołamy na odbiorcach prezentacji. Podczas szkolenia jest bowiem miejsce na poznanie zasad przygotowania i przetestowania ich w praktyce.
 
Specyfika szkolenia:
Szkolenie odbywa się na dwóch równoległych poziomach – przedstawienia heurystyki przydatnej na etapie przygotowania oraz pracy warsztatowej – przygotowywania konkretnej prezentacji uczestników szkolenia.

Przygotowanie struktury i agendy prezentacji - szkolenie

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie struktury skutecznych przygotowań prezentacji.
 • Uświadomienie wagi poszczególnych elementów przygotowań dla sukcesu prezentacji.
 • Przećwiczenie zaproponowanej heurystyki na rzeczywistej prezentacji.
 • Zweryfikowanie firmowego sposobu przygotowywania prezentacji.
 • Wypracowanie użytecznego nowego standardu przygotowań prezentacji.

Tematyka:

 • Przedstawienie sekwencji, która umożliwia opracowywanie skutecznych prezentacji.
 • 90 godzin przygotowań na godzinną prezentację. Dlaczego przygotowywanie prezentacji jest tak istotne?
 • Sześć krytycznych pytań służących przygotowaniu motywującej prezentacji.
 • Cel prezentacji – co chcemy osiągnąć?
 • Przekaz – co ma zostać w głowach i sercach odbiorców?
 • Od idei do struktury – analogowe planowanie sposobu realizacji celu prezentacji, dlaczego warto robić test serwetkowy?
 • Treść – jak zbierać potrzebne materiały, analizować je i budować syntezę dla realizacji.
 • Kreatywne sposoby analizy zakresu problemu.
 • Forma prezentacji – czyli jak dobrać sposób prezentacji informacji do celu i indywidualnych możliwości?
 • Slajdy i prezentacje ze slajdów – jak je komponować?
 • Czcionki, formaty, kolory…
 • Wizualizacja idei: Diagramy, grafiki, zdjęcia, Video, audio, fipchart.
 • Wizualizacja wyników: rodzaje wykresów, diagramów i zasady projektowania graficznego prezentacji.
 • Planowanie dramaturgii wystąpienia.
 • Ćwiczenia prowadzenia prezentacji – dlaczego warto też na to poświęcić czas podczas przygotowań?
 • Jak zmierzać w stronę mistrzostwa? - Action Plan.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe