Storytelling w praktyce prezentacji

Porywaj ludzi opowieściami!

Wystąpienia publiczne, prezentowanie treści przed innymi osobami, jest sytuacją stresującą z zasady, ponieważ przebywamy wówczas w stanie nazywanym w psychologii ekspozycją społeczną. Osoby potrafiące wykonywać te wymagające zadania przyzwoicie mają nieco łatwiej w pracy i ogólnie w życiu.

Skąd bierze się ta ciekawa zależność? Otóż to jest kwestia interpretacji opisanej wyżej sytuacji. Widz patrzy na prezentującego z uwagą i zaciekawieniem, a nierzadko z krytycznym osądem. Ponieważ sami często tak postępujemy i raczej niechętnie stajemy po drugiej stronie stąd osoby, które jednak to robią stają się w naszych oczach jacyś lepsi, odważniejsi, ciekawsi, etc.

A gdyby tak podczas tych dwóch dni szkolenia poznać na tyle tajniki prezentowania, że chciałoby się z roli widza przejść na drugą stronę mocy? A co jeśli istnieje schemat budowania ciekawych, poruszających wystąpień i możesz go już niebawem poznać, a następnie z sukcesem zastosować?

A teraz dosyć gdybania. Zapraszam Cię na zajęcia, podczas których nauczysz się, jak nawet z błahej opowiastki stworzyć porywającą historię, jak rozpocząć, podtrzymać zainteresowanie i z przytupem zakończyć każdą prezentację, jak wykazać się poczuciem humoru, reagować na pytania grupy, uporać się z nieprzewidzianą sytuacją czy zaskakującym pytaniem.

To wszystko i wiele więcej doświadczysz, zrozumiesz i wykonasz z powodzeniem podczas tych zajęć z prezentowania. Podczas tych zajęć, masz wyjątkową okazję poznać model, dzięki któremu Twoje prezentacje będą częściej w czołówce najlepiej ocenianych, a opowiadane przez Ciebie historie częściej i z uwagą wysłuchiwane do samego końca.

Storytelling - szkolenie warsztatowe

Korzysci z udziału w szkoleniu:

  • Uczestnik podczas zajęć zapozna się z obszernymi aspektami przygotowania, prowadzenia i ewaluacji prezentacji, co pozwoli mu na swobodne zastosowanie w praktyce treści merytorycznych.
  • Dzięki praktycznym ćwiczeniom realizowanym podczas zajęć uczestnik doświadczy na sobie procesu tworzenia angażujących prezentacji, a dzięki sprawdzonym sposobom i narzędziom będzie mógł samodzielnie opracować prezentację na wybrany temat z użyciem dostępnych narzędzi werbalnych i wizualnych.
  • Umiejętność budowania angażujących historii i swobodnego opowiadania ich w sposób skupiający uwagę słuchaczy oraz wykorzystanie tej umiejętności w innych obszarach zarządzania znacząco wzmacnia i pozwala lepiej wykorzystać inne, posiadane już kompetencje.
  • Ponieważ materiał zajęć przewiduje odpowiednią ilość czasu na ćwiczenia praktyczne, sesje pokazowe z poszerzoną rozwojową informacją zwrotną oraz pracę indywidualną w asyście trenera uczestnik zwiększy świadomość własnego wpływu na efekty prezentacji.

Tematyka:

  • Moduł 1. Założenia - Uczestnicy odpowiadają na przygotowaną listę pytań dotyczącą interesariuszy, dzięki czemu lepiej rozumieją powody ich udziału w prezentacji. Wypełniają arkusz ułatwiający im skupienie na zadaniach i osiąganiu ustalonych zamierzeń.
  • Moduł 2. Logika - Zbieranie materiału w postaci danych, dowodów, argumentów, które w dalszej części posłużą nam do uwiarygodnienia, przekonywania do naszego przekazu oraz znajdą zastosowanie w opowiadaniu porywającej historii, będącej istotną częścią opracowywanej prezentacji.
  • Moduł 3. Retoryka - Uczestnicy zapoznają się z dostępnymi narzędziami pozwalającymi na stworzenie interesującej historii, opowiedzenie jej w angażujący sposób, a przy tym nauczą się pracy z wykorzystaniem modeli ułatwiających trafienie do wszystkich uczestników, którzy są różni, przyszli z różnych powodów, mają różne cele i oczekiwania. Kolejnym etapem jest przygotowanie na bazie zebranych materiałów ciekawej historii do opowiedzenia.
  • Moduł 4. Narzędzia wizualne - Opracowanie strony wizualnej. W tym module uczestnicy wykorzystują wypracowane wcześniej treści, poznane modele i pomoce wizualne do stworzenia trzech wersji prezentacji 30sek (elevator speech), gdzie mamy dostępne tylko narzędzia werbalne, 3 minutowej z wykorzystaniem pomocy wizualnych oraz tylko wizualnej, która może zostać odtworzona przez odbiorcę.
  • Moduł 5. Praktyka - Uczestnicy mają okazję w kontrolowanych warunkach doświadczyć na sobie i przetestować poznany sposób na przygotowanie prezentacji, wysłuchują siebie nawzajem, udzielają informacji zwrotnej rozwojowej, sprawdzają skuteczność każdego etapu modelu przygotowywania i prezentowania poznanego na zajęciach.
  • Moduł 6. Doskonalenie - Wnioski i refleksje z modułu praktycznego zostaną przekute na koniec w podsumowanie dokonań, indywidualne plany dalszego rozwoju i konkretne podpowiedzi sposobów doskonalenia własnych kompetencji w zakresie prezentowania i storytellingu.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe