Bądź kreatywny, przełam schemat | szkolenie ProOptima

Warsztat technik kreatywnych i kształtowania postawy twórczej w zespole

Jak przygotować zespół do tworzenia innowacyjnych rozwiązań? Czy wystarczy zebrać najlepszych ekspertów i czekać na olśniewające efekty?
Nawet eksperci ulegają pułapkom sztywności myślenia. Pewni swojej wiedzy zamykają się na nowe możliwości.
Warsztat technik kreatywnych pomoże zbudować bardziej twórczą postawę w każdym zespole.

Bądź kreatywny, przełam schemat - szkolenie z ProOptima

W pierwszym module uczestnicy będą mieli okazję przetestować własny poziom kreatywności i ocenić obszary swojej kompetencji w tym zakresie. Ważnym elementem szkolenia będzie doskonalenie indywidualnych umiejętności leżących u podstaw procesu twórczego (myślenie przez analogie, abstrahowanie, indukcja, dedukcja, metaforyzowanie). Następnie uczestnicy otrzymają narzędzia przydatne do przełamywania stereotypowego postrzegania świata, w szczególności pułapek wynikających z tzw. „wiedzy eksperckiej”.

W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia w praktyce wybranych technik grupowej pracy twórczego myślenia. Poza wzięciem udziału w sesji z użyciem danej techniki, uczestnicy razem z trenerami przeanalizują zalety, ograniczenia i potencjalne zastosowanie każdej z metod. Na zakończenie, wykorzystując umiejętności pozyskane w poprzednich etapach szkolenia, uczestnicy zaprojektują zastosowanie metod kreatywnych w swoim zespole w bieżącej pracy, zostaną wyposażeni też w narzędzia do przełożenia efektów pracy kreatywnej na realne sytuacje i problemy codziennej pracy.

 Kreatywność i innowacje – warsztat twórczy

Cele szkolenia
Bądź kreatywny, przełam schemat

 • Zwiększenie kreatywności, twórczego myślenia i działania uczestników.
 • Nabycie doświadczeń umożliwiających identyfikację nasilenia własnej postawy twórczej.
 • Określenie własnych mocnych stron oraz tych, które wymagają wzmocnienia w aspekcie twórczej postawy w życiu zawodowym.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z nowymi wyzwaniami w miejscu pracy.
 • Wzmocnienie inicjatywy i zaangażowania pracowników w realizacje celów organizacji.
 • Wzrost innowacji i usprawnień możliwych do wykorzystania w różnych sytuacjach w pracy.

Tematyka szkolenia
Bądź kreatywny, przełam schemat

 • Być kreatywnym – co to znaczy i jak to robić z głową?
 • Powszechne mity i błędy w stosowaniu popularnych metod.
 • Zasady pracy w grupie kreatywnej, blokady indywidualne i grupowe.
 • Siła i ograniczenia grupowego rozwiązywania problemów.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów krok po kroku.
 • Rozwijanie składowych myślenia twórczego: Ćwiczenia z zakresu analogii i metafor.
 • Kreatywność w praktyce – jakie techniki możemy wykorzystać na co dzień?
 • Prezentacja i ćwiczenie technik kreatywnych.
 • Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?

Adresaci szkolenia:
Bądź kreatywny, przełam schemat

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów, których praca wymaga kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do działania – kierowników, pracowników działów sprzedaży i marketingu.

Interesuje Cię szkolenie Bądź kreatywny, przełam schemat? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: