Inteligencja emocjonalna | szkolenie ProOptima

Podnieś jakość relacji zawodowych i prywatnych dzięki rozumieniu emocji

Inteligencja emocjonalna szkolenie rozwijajace umiejetnosci spoleczne z ProOptima

Daniel Goleman, badając losy absolwentów Harvardu zauważył, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji przekładają się na sukcesy w pracy i życiu. Ten czynnik, który decyduje o zaradności w życiu zawodowym Goleman nazwał „inteligencją emocjonalną”. Jest to zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz do motywowania siebie i innych w zmieniającym się środowisku emocjonalnym. O sukcesie życiowym i życiowej satysfakcji, zdaniem Golemana, w większym stopniu decyduje inteligencja emocjonalna, niż iloraz inteligencji.
Osoby o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, mogą odnosić znaczne sukcesu życiowe, nawet jeśli nie posiadają tak wysokiego ilorazu inteligencji. Ci zaś, którzy go posiadają, powinni równocześnie rozwijać się emocjonalnie, ponieważ właśnie to umożliwi im konstruktywne wykorzystywanie swoich zdolności.
Inteligencja emocjonalna obejmuje relacje z samym sobą i z innymi ludźmi, pomaga zrozumieć siebie i innych, a tym samym zmienia nasz punkt widzenia na wiele spraw.

Cele szkolenia
Inteligencja emocjonalna

 • Zrozumienie natury, elementów składowych i źródeł inteligencji emocjonalnej.
 • Uświadomienie sobie własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami w różnych sytuacjach zawodowych.
 • Rozwinięcie umiejętności trafnego spostrzegania emocji oraz rozumienia ich wpływu na nasze zachowanie i zachowanie innych.
 • Nabycie umiejętności bardziej skuteczniej regulacji emocji (kontroli swoich emocji i adekwatnego reagowania na emocje innych osób).
 • Lepsze nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z ludźmi.
 • Kształtowanie postawy akceptacji emocjonalności oraz indywidualnych różnic w ekspresji emocji.
 • Podniesienie jakości relacji zawodowych, dzięki kształtowaniu nowych nawyków reagowania na emocje współpracowników i klienta.

Tematyka szkolenia
Inteligencja emocjonalna

 • Które sytuacje w życiu zawodowym są dla nas szczególnym wyzwaniem? – Zebranie przypadków trudnych interakcji z klientem i współpracownikami.
 • Mózg emocjonalny i racjonalny – gdzie rodzą się emocje?
 • Rodzaje emocji od emocji podstawowych Ekmana po wachlarz Plutchika.
 • Objawy emocji – co widać i słychać, gdy przeżywamy emocje (rozpoznawanie emocji).
 • Kiedy i dlaczego emocje nas „opanowują”?
 • Logika emocji – rozumienie emocji jako podstawa inteligencji emocjonalnej.
 • Prawda i mity na temat EQ. EQ jako przejaw inteligencji ogólnej (poznawczej).
 • 6 zasad inteligencji emocjonalnej.
 • Diagnoza z wykorzystaniem: kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej.
 • Strategia emocjonalna: myśl-czuj-działaj (oparta o zalecenia D.R. Caruso i P. Salovey’a).
 • Cztery kluczowe kompetencje inteligencji emocjonalnej.
 • Jak odróżnić emocje prawdziwe od „fałszywych” (na podstawie przygotowanych materiałów: wizualnych, akustycznych).
 • Trening w rozumieniu emocji swoich i innych.
 • Trening wykorzystania emocji do usprawnienia myślenia i działania.
 • Zachowania i zwroty, które budzą gniew i niezadowolenie klienta czy współpracownika.
 • Sposoby reakcji na rozpoznane emocje.
 • Metody kontroli własnych emocji: złości, strachu, wstydu – co można zrobić, gdy czujesz, że tracisz kontrolę nad nimi?
 • Symulacje rozmów z klientem i/lub współpracownikami opartych o scenariusze przygotowane przed szkoleniem.
 • Jak wykorzystać doświadczenia ze szkolenia w praktykowaniu emocjonalnie inteligentnych zachowań w miejscu pracy?

Adresaci szkolenia:
Inteligencja emocjonalna

Szkolenie skierowane jest do pracowników każdego szczebla, którzy chcą lepiej się komunikować ze współpracownikami i klientami.

Interesuje Cię szkolenie Inteligencja emocjonalna? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: