Kolorowa komunikacja DISC | szkolenie ProOptima

Jak doskonalić sposób komunikacji i współpracy dzięki znajomości typologii różnic osobowościowych?

Kolorowa komunikacja DISC - szkolenie z ProOptima

Ludzie różnią się między sobą: wyglądem, rolą jaką pełnią w organizacji, doświadczeniem, ale także osobowością i związanym z nią sposobem komunikowania. Różnice te są bogactwem zespołu, lecz i przekleństwem dla tych, którzy chcą je ignorować i postępować zawsze w ten sam sposób. W komunikacji dopasowanie do rozmówcy jest fundamentem porozumienia. Jak jednak dopasować się do odmienności, której nie znamy?

Czasami niewielki zespół złożony jest z różnych typów osobowości, a problemy we współpracy są pochodną braku dopasowania zachowań jego członków do skali tej różnorodności. Można oczywiście nadal komunikować się w ten sam sposób i liczyć na to, że to otoczenie dopasuje się do nas. Niestety zwykle zostawienie spraw swojemu biegowi nie przynosi pożądanych rezultatów. Trudności komunikacyjne jak były, tak pozostają.

Można jednak zmianę rozpocząć od samego siebie. Znajomość siebie i innych pomaga w dopasowywaniu własnego sposobu komunikacji do preferencji osobowościowych. Posiadanie wspólnego kodu na te różnice ułatwia standaryzację zachowań. Z czasem rozpoznanie typu i dopasowywanie się do odmienności partnera komunikacji staje się nowym nawykiem. Znacząco zwiększa to szansę na konstruktywny dialog a wraz z nim skuteczność w realizacji celów biznesowych.

DISC Insights szkolenie

Cele szkolenia
Kolorowa komunikacja DISC

 • Uświadomienie sobie przez uczestników skali różnorodności i barw odmienności we własnym zespole.
 • Odnalezienie przyczyn doświadczanych trudności we współpracy.
 • Zwiększenie samoświadomości własnych preferencji i ich skutków dla funkcjonowania w zespole i firmie.
 • Zidentyfikowanie zasobów posiadanych przez poszczególnych członków zespołu, niezbędnych do efektywnej pracy.
 • Wzrost umiejętności rozdzielania zadań zgodnie z pełnionymi rolami grupowymi.
 • Praktyczna nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej z odmiennymi typami.

Tematyka szkolenia
Kolorowa komunikacja DISC

Szkolenie poprzedza wypełnienie testu służącego diagnozie członków zespołu/uczestników szkolenia wg metodologii Insights/DISC.

 • Insights Discovery/DISC – zrozum swoje wyniki.
 • Różnice międzyludzkie i ich wpływ na realizowanie zadań.
 • Energie kolorystyczne i osiem typów ludzi.
 • Co najbardziej frustruje poszczególne energie kolorystyczne?
 • Introwersja/ekstrawersja, myślenie/uczucia, doznania/intuicja –czyli podstawy typologii.
 • Mocne i słabe strony każdego z typów diagnozowanych przez Insights Discovery/DISC.
 • Wartości jakie wnosi 8 typów Insights do pracy zespołu.
 • Jak widzą nas inni? Odgadujemy energię, czyli kto jest kim w zespole.
 • Kim jestem według Insights Discovery/DISC i co wnoszę do zespołu?
 • Komunikowanie się i współpraca w kolorowym zespole oraz między zespołami
 • Jak wzmacniać postawę „grania do wspólnej bramki” w różnokolorowym zespole?
 • Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać z różnymi typami współpracowników, by praca była efektywna?

Adresaci szkolenia:
Kolorowa komunikacja DISC

Szkolenie skierowane jest do liderów i członków zróżnicowanych zespołów, którzy wymagają wypracowania wspólnego sposobu komunikowania się.

Interesuje Cię szkolenie Kolorowa komunikacja DISC? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: