Menedżer jako rekruter | szkolenie ProOptima

Pytam, Poznaję, Przewiduję, Zyskuję – warsztaty prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

Rekrutacja – szkolenie dla menedżerów

Dobrze zrekrutowane zespoły są podstawą długotrwałego sukcesu firmy. I odwrotnie: złe decyzje rekrutacyjne są powodem ogromnych kosztów. Dlatego już nie tylko działy HR, ale także kadra menedżerska coraz częściej doskonali się w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych.

Jak z morza kandydatów wybrać pracowników, w których rozwój będzie warto inwestować swój czas i energię? Jak uniknąć błędów i nietrafnych decyzji?

Cele szkolenia
Menedżer jako rekruter

 • Nabycie umiejętności:
  • precyzyjnego formułowania wymagań odnośnie kwalifikacji i osobowości kandydata,
  • planowania struktury rozmowy z kandydatem.
 • Poznanie technik prowadzenia rozmowy z kandydatami.
 • Pogłębienie świadomości wpływu swojego zaangażowania i stylu prowadzenia rekrutacji na otrzymywane efekty rozmowy.
 • Poznanie sposobów opisu i pomiaru pojęć: „osobowość”, „motywacja”, „kreatywność”.
 • Zwiększenie świadomości procesów, które mogą zakłócić obiektywną ocenę kandydata.
 • Zapoznanie ze standardami organizacji rekrutacji i komunikacji z kandydatem.

Tematyka szkolenia
Menedżer jako rekruter

 • Cel rozmowy rekrutacyjnej. Wiedza, którą menedżer musi zgromadzić o kandydacie, zanim podejmie decyzję o jego zatrudnieniu.
 • Osobowość i motywacja. Podejście psychologiczne stosowane w biznesie.
 • Profil kandydata. Od określenia cech, jakie musi posiadać pracownik firmy, przez różnice w percepcji CV między działem HR a menedżerem, aż do dobrych praktyk selekcji CV.
 • Metodologia rozmowy: od cegiełek – czyli pytań, po budowle – czyli wywiad.
 • Badanie wiarygodności kandydata: metody i sposoby na weryfikację przyszłego pracownika.
 • Dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy.
 • Podejmowanie decyzji: od czynników zakłócających obiektywną ocenę kandydata po kandydata dopasowanego – koncepcja podejmowania decyzji rekrutacyjnej według Belbina.
 • Standardy komunikacji z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego. Jak zadbać o Employer Branding: zapraszanie, informowanie i udzielanie informacji zwrotnej kandydatowi.

Adresaci szkolenia:
Menedżer jako rekruter

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i kierowników, którzy biorą udział w rekrutacji pracowników do swoich zespołów.

Interesuje Cię szkolenie Menedżer jako rekruter? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: