Nowa jakość komunikacji | szkolenie ProOptima

Warsztaty podstaw komunikacji

Na komunikacji znamy się wszyscy, ponieważ wszyscy się komunikujemy. Jednak usprawnianie jej nie jest już takie łatwe. Większość problemów w porozumiewaniu się wynika z nieoczywistych związków między naszym zachowaniem, a jego efektem – zachowaniami i decyzjami osób, z którymi się komunikujemy. O skuteczności komunikacji decyduje odbiorca, stąd też nasza propozycja szkolenia. Oparta jest ona nie tylko o wiedzę na temat tego, jak się komunikować skuteczniej, ale również o diagnozę naszych rzeczywistych zachowań. Na bazie uzyskanej od trenerów informacji zwrotnej można dopiero skutecznie planować i zmieniać nawyki komunikacyjne.

Komunikacja – warsztaty

Cele szkolenia
Nowa jakość komunikacji

 • Diagnoza wzorca komunikacji obecnego w grupie uczestników, zespole, dziale i firmie.
 • Dotarcie do przyczyn nieporozumień w komunikacji, a nie tylko objawów braku współpracy.
 • Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji.
 • Zdefiniowanie pożądanej jakości komunikowania się w grupie uczestników, zespole, dziale i firmie.
 • Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się i posługiwania się informacją zwrotną.
 • Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne.
 • Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę.

Tematyka szkolenia
Nowa jakość komunikacji

 • Komunikowanie się i współpraca w zespole oraz między zespołami – mity i przekonania kontra rzeczywistość.
 • Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była bardziej efektywna?
 • Porozumiewanie się – dialog zbudowany na słuchaniu, pytaniu i obecności informacji zwrotnej – seria ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne.
 • Doskonalenie komunikacji – videotrening.
 • Przepływ informacji w zespole (jak korzystać z kanału formalnego i nieformalnego dla pozyskiwania oraz przekazywania istotnych informacji).
 • Wypracowanie zasad komunikowania się w obrębie firmy jako zaleceń do wykorzystania po powrocie do pracy.
 • Action Plan – zmiany krytyczne i przydatne dla wzmocnienia współpracy w zespole, dziale, firmie.

Adresaci szkolenia:
Nowa jakość komunikacji

Szkolenie skierowane jest do grup pracowników, którzy chcą lepiej się komunikować i współpracować w zespole.

Interesuje Cię szkolenie Nowa jakość komunikacji? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: