Nowa jakość komunikacji | szkolenie ProOptima

Warsztaty podstaw komunikacji

Nowa jakość komunikacji szkolenie warsztatowe doskonalące porozumienie

Na komunikacji znamy się wszyscy, ponieważ wszyscy się komunikujemy. Jednak usprawnianie jej nie jest już takie łatwe. Większość problemów w porozumiewaniu się wynika z nieoczywistych związków między naszym zachowaniem, a jego efektem – zachowaniami i decyzjami osób, z którymi się komunikujemy. O skuteczności komunikacji decyduje odbiorca, stąd też nasza propozycja szkolenia. Oparta jest ona nie tylko o wiedzę na temat tego, jak się komunikować skuteczniej, ale również o diagnozę naszych rzeczywistych zachowań. Na bazie uzyskanej od trenerów informacji zwrotnej można dopiero skutecznie planować i zmieniać nawyki komunikacyjne.

Komunikacja – warsztaty

Cele szkolenia
Nowa jakość komunikacji

 • Diagnoza wzorca komunikacji obecnego w grupie uczestników, zespole, dziale i firmie.
 • Dotarcie do przyczyn nieporozumień w komunikacji, a nie tylko objawów braku współpracy.
 • Zwiększenie świadomość swoich predyspozycji, mocnych i wymagających wzmocnienia stron w komunikacji.
 • Zdefiniowanie pożądanej jakości komunikowania się w grupie uczestników, zespole, dziale i firmie.
 • Rozwój kluczowych kompetencji komunikacyjnych: słuchania, wyrażania się i posługiwania się informacją zwrotną.
 • Zainicjowanie zmiany nieefektywnych sposobów porozumiewania się na bardziej komfortowe i skuteczne.
 • Wypracowanie firmowych, użytecznych zasad komunikowania się umożliwiającego efektywną współpracę.

Tematyka szkolenia
Nowa jakość komunikacji

 • Komunikowanie się i współpraca w zespole oraz między zespołami – mity i przekonania kontra rzeczywistość.
 • Porozumiewanie się na co dzień. Jak rozmawiać ze współpracownikami, by praca była bardziej efektywna?
 • Porozumiewanie się – dialog zbudowany na słuchaniu, pytaniu i obecności informacji zwrotnej – seria ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne.
 • Doskonalenie komunikacji – videotrening.
 • Przepływ informacji w zespole (jak korzystać z kanału formalnego i nieformalnego dla pozyskiwania oraz przekazywania istotnych informacji).
 • Wypracowanie zasad komunikowania się w obrębie firmy jako zaleceń do wykorzystania po powrocie do pracy.
 • Action Plan – zmiany krytyczne i przydatne dla wzmocnienia współpracy w zespole, dziale, firmie.

Adresaci szkolenia:
Nowa jakość komunikacji

Szkolenie skierowane jest do grup pracowników, którzy chcą lepiej się komunikować i współpracować w zespole.

Interesuje Cię szkolenie Nowa jakość komunikacji? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: