Ocena 360 stopni - szkolenie otwarte

Ocena 360 stopni to duże wyzwanie dla organizacji. Zarówno wyzwanie organizacyjne, merytoryczne, jak i rozwojowe. Po co nam ta ocena? Co oceniać? W jaki sposób? Co z tym zrobić? Jak sprawić, żeby ocena przyniosła jakiś efekt? To tylko kilka z wielu pytań, które cisną się na usta przymierzając się do tego projektu…

Profesjonalnie przeprowadzona ocena 360 stopni jest kopalnią informacji, dużym wkładem w podnoszenie samoświadomości kadry zarządzającej i podstawą do budowania konkretnych planów rozwojowych dla organizacji. Planując rozwój firmy musimy go oprzeć na solidnej dawce kompetencji – inwestując w ocenę 360 stopni uzyskujemy pełny ich obraz, który możemy wykorzystać do zaplanowania sposobu realizacji strategii naszej organizacji.

Chcecie się podjąć tego wyzwania? Zapraszamy na warsztaty!

Dla kogo?

Program adresowany jest do osób planujących wdrożenie oceny 360 stopni (wewnętrznie lub z pomocą zewnętrznego dostawcy) lub zastanawiających się nad modyfikacją obecnej formy oceny.

Kiedy?

28-29.05.2020 w Krakowie

Prowadząca

Tematyka:

 •  Ocena 180, 270, 360 – dobór metody do potrzeb organizacji, grupy docelowej i celu oceny
 • Cele oceny 360 stopni
 • Proces oceny 360 stopni
 • Role w procesie oceny 360 stopni
 • Wybór uczestników oceny 360 stopni (osoby oceniane i oceniające)
 • Przedmiot oceny – kompetencje, cechy, motywacja, wiedza, a może wyniki?
 • Wybór narzędzi oceny i formy jej przeprowadzenia
 • Ankieta oceniająca – budowa, zakres, zawartość
 • Wywiady wspierające badanie ankietowe – funkcja, budowa, wykorzystanie
 • Organizacja procesu oceny
 • Komunikacja oceny 360 stopni
 • Raporty po ocenie 360 stopni (indywidualne i zbiorczy)
 • Informacja zwrotna dla osób badanych
 • Działania po ocenie 360 stopni
 • Wykorzystanie wyników oceny 360 stopni
 • Zaskakujące wydarzenia, popularne błędy, pułapki oceny 360 stopni

Jak pracujemy?

W oparciu o przykłady, case’y, doświadczenia uczestników i prowadzących. Stawiamy na aktywne metody pracy, zachęcamy do wspólnego przećwiczenia tematu, aktywnego udziału w rozmowie i wypracowywania rezultatów, które warto będzie zapamiętać przy wdrażaniu procesu w swojej organizacji.

Organizacyjnie...

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin). Przed szkoleniem skontaktujemy się z Tobą, aby doprecyzować Twoje oczekiwania w zakresie podanej niżej tematyki oraz przekazać Ci jak przygotować się do szkolenia. Na koniec szkolenia zaplanujemy etap wdrożenia. Po szkoleniu prowadzący skontaktuje się z Tobą w umówionym terminie – chcąc dowiedzieć się jak przebiega wdrożenie, a w razie potrzeby wesprzeć merytorycznie.

Masz pytania?