Psychologia sprzedaży | szkolenie sprzedażowe ProOptima

Warsztat dla Przedstawicieli Handlowych

Psychologia sprzedaży szkolenie doskonalace umiejetnosci sprzedazy z ProOptima

Praca Przedstawiciela Handlowego obfituje w wyzwania i dylematy. Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem i presją przed negocjacjami z kluczowymi Klientami? Jak „nasze” myśli kreują „nasze” relacje z kluczowymi Klientami? Jaka strategia argumentacji będzie właściwa dla prezentacji oferty? Jak przygotować spotkanie i rozmowę z Klientem, aby nie stracić właściwego celu z pola widzenia?

Warsztaty sprzedażowe – szkolenie dla Przedstawicieli Handlowych

Cele szkolenia
Psychologia sprzedaży

 • Nabycie wiedzy praktycznej potrzebnej do działań Przedstawiciela Handlowego.
 • Ugruntowanie stabilnego poczucia własnej wartości, wiary w siebie i pewności w roli Przedstawiciela Handlowego.
 • Budowanie i wzmacnianie autorytetu Przedstawiciela Handlowego.
 • Nauka radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach z kluczowymi Klientami.
 • Przygotowanie do strategicznych rozmów z kluczowymi Klientami.
 • Doskonalenie prowadzenia prezentacji pod hasłem „strategia biznesowa”.
 • Wyćwiczenie umiejętności kreatywnej sprzedaży i jej zamykania.

Tematyka szkolenia
Psychologia sprzedaży

 • Najważniejsze zadania w kontakcie z Klientami – psychologia sprzedaży.
  • Przejście z postawy pasywnej do aktywnej – to Ty inspirujesz Klienta.
  • Typologia Klienta – jak rozpoznać typ Klienta podczas rozmowy.
  • Traktuj Klienta tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
 • Poczucie własnej wartości jako fundament realizacji wszelkich okazji. Zależność pomiędzy wysoką samooceną i poczuciem własnej wartości a jakością spełnianej roli.
 • Wpływ myślenia na wynik współpracy z kluczowymi Klientami. Które z moich wewnętrznych przekonań pomagają, a które przeszkadzają?
 • Jak budować naturalny autorytet wobec Klienta?
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? Jak reagować na emocjonalny atak i szantaż?
 • Rozwiązania na wyjście z impasu w konkretnych sytuacjach:
  • Klient niechętny do kontaktu.
  • Klient zadowolony z innego dostawcy.
  • Klient, który mówi: „Mam już te produkty, jestem zatowarowana”.
  • Klient „negocjator”.
  • Klient niezainteresowany, nie potrzebuje.
  • Klient, który mówi: „muszę to przemyśleć”.
  • Klient, który mówi, że chce porównać kilka cen, zanim podejmie decyzję.
  • Klient, który mówi: „Nie mam na to pieniędzy”.
 • Aktywność w prezentacji – wymagać, pytać, argumentować.
  • Różnica pomiędzy prezentacją a prezentacją biznesową.
  • Innowacyjny sposób prezentowania istotnych tematów (udział w rynku, liczby, promocja, historia współpracy itp.).
  • Co zrobić, żeby Kupiec zapamiętał twoją prezentację z pośród setek innych?
 • Sukces jest przewidywalny – efektywne sposoby zamknięcia sprzedaży.

Adresaci szkolenia:
Psychologia sprzedaży

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli handlowych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe.

Interesuje Cię szkolenie Psychologia sprzedaży? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: