Spraw, by kupili Twoją ideę! | szkolenie ProOptima

Jak prowadzić prezentacje, by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Spraw, by kupili Twoją ideę szkolenie z prezentacji z ProOptima

Spraw by kupili Twoją ideę! Jak prowadzić prezentacje by motywować uczestników do pożądanych zachowań?

Większość prezentacji jest prowadzonych intuicyjnie. Prelegenci umieją co prawda wyświetlać slajdy, ale poza tym prawie cały wysiłek wkładają w to, by mówić wszystko po kolei. W swym zachowaniu posługują się raczej wspieranym nawykami wyczuciem albo utartymi firmowymi zwyczajami. Czy to wystarczy, by oczarować odbiorców?

Na czym polega użyteczna prezentacja?

 • Dla odbiorcy jest sposobem na pozyskanie ważnych i unikalnych informacji.
 • Dla prezentujących jest istotnym elementem wpływu na odbiorców i skłonienia ich do pożądanych decyzji – jedynie wtedy czas poświęcony na prezentację nie będzie stracony.

Cele szkolenia
Spraw, by kupili Twoją ideę!

 • Wyćwiczenie przygotowywania lepszych prezentacji, które efektywnie wykorzystują czas, jaki może Ci poświęcić klient.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia angażujących prezentacji, które skutecznie wpływają na odbiorców.
 • Zmniejszenie poziomu stresu i zyskanie pewności siebie poprzez oparcie sposobu prezentacji o swoje mocne strony.
 • Osiągnięcie swobody i pewności siebie w wystąpieniach publicznych.

Tematyka szkolenia
Spraw, by kupili Twoją ideę!

 • Przygotowanie prezentacji: formułowanie celu, zawartości, formy i planowanie przebiegu.
 • Uniwersalne i specyficzne zasady prowadzenia prezentacji interaktywnych.
 • Narzędzia i środki zwiększające skuteczność przekazu.
 • Prawa psychologii poznawczej (dotyczące uwagi, pamięci, myślenia, podejmowania decyzji).
 • Prawa psychologii społecznej w zastosowaniu do prezentacji (wpływ, komunikowanie, psychologia grupy).
 • Elementy autoprezentacji i budowania wizerunku w czasie prezentacji.
 • Wykorzystanie możliwości głosowych i komunikacji niewerbalnej dla wywierania wpływu.
 • Radzenie sobie z emocjami związanymi z ekspozycją społeczną.
 • Interakcja: zachowanie prezentera a zachowanie odbiorcy.
 • Komunikowanie się podczas prezentacji: język, zwroty, gesty, mimika i inne zachowania komunikacyjne prezentera oraz ich wpływ na stopień realizacji celu.
 • Doznania odbiorcy prezentacji, wpływ doświadczanych emocji na motywację, ocenę wizerunku i wiarygodność.

Adresaci szkolenia:
Spraw, by kupili Twoją ideę!

Techniki prezentacji – szkolenie

 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników, którzy chcą nabyć umiejętność skutecznego prezentowania podczas spotkań z zarządem, pracownikami, klientami, wystąpień na konferencjach branżowych, prowadzenia szkoleń.

Interesuje Cię szkolenie Spraw, by kupili Twoją ideę!? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: