Storytelling w praktyce prezentacji | szkolenie ProOptima

Porywaj ludzi opowieściami!

Storytelling w praktyce prezentacji szkolenie z ProOptimaWystąpienia publiczne, czyli prezentowanie treści przed innymi osobami z zasady jest sytuacją stresującą. Przebywamy wówczas w stanie, który w psychologii nazywany jest ekspozycją społeczną. Osoby, potrafiące wykonywać te wymagające zadania przyzwoicie, lepiej radzą sobie w pracy i ogólnie w życiu.
Skąd bierze się ta ciekawa zależność? Otóż jest to kwestia interpretacji opisanej wyżej sytuacji. Widz patrzy na prezentującego z uwagą i zaciekawieniem, a nierzadko z krytycznym osądem. Sami często tak postępujemy i raczej niechętnie stajemy po drugiej stronie. Stąd osoby, które jednak to robią, stają się w naszych oczach lepsi, odważniejsi, ciekawsi, etc.

A gdyby tak podczas dwóch dni szkolenia poznać na tyle tajniki prezentowania, że chciałoby się z roli widza przejść na drugą stronę mocy? A co, jeśli istnieje schemat budowania ciekawych, poruszających wystąpień i możesz go już niebawem poznać, a następnie z sukcesem zastosować?

A teraz dosyć gdybania. Zapraszamy Cię na zajęcia, podczas których nauczysz się, jak nawet z błahej opowiastki stworzyć porywającą historię, jak rozpocząć, podtrzymać zainteresowanie i z przytupem zakończyć każdą prezentację, jak wykazać się poczuciem humoru, reagować na pytania grupy, uporać się z nieprzewidzianą sytuacją czy zaskakującym pytaniem.

To wszystko i wiele więcej doświadczysz, zrozumiesz i wykonasz z powodzeniem podczas tych zajęć z prezentowania. Masz wyjątkową okazję poznać model, dzięki któremu Twoje prezentacje będą częściej w czołówce najlepiej ocenianych, a opowiadane przez Ciebie historie będą z uwagą wysłuchiwane do samego końca.

Storytelling – szkolenie warsztatowe

Cele szkolenia
Storytelling w praktyce prezentacji

 • Zapoznanie się z obszernymi aspektami przygotowania, prowadzenia i ewaluacji prezentacji, co pozwoli na swobodne zastosowanie treści merytorycznych w praktyce.
 • Dzięki praktycznym ćwiczeniom realizowanym podczas zajęć uczestnik doświadczy na sobie procesu tworzenia angażujących prezentacji, a dzięki sprawdzonym sposobom i narzędziom będzie mógł samodzielnie opracować prezentację na wybrany temat z użyciem dostępnych narzędzi werbalnych i wizualnych.
 • Nabycie umiejętności budowania angażujących historii i swobodnego opowiadania ich w sposób skupiający uwagę słuchaczy oraz wykorzystanie tej umiejętności w innych obszarach zarządzania znacząco wzmacnia i pozwala lepiej wykorzystać inne, posiadane już kompetencje.
 • Zwiększenie własnego wpływu na efekty prezentacji dzięki odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia praktyczne, sesje pokazowe z poszerzoną rozwojową informacją zwrotną oraz pracę indywidualną w asyście trenera

Storytelling w praktyce prezentacji szkolenie z ProOptima

Tematyka szkolenia
Storytelling w praktyce prezentacji

 • Moduł 1. Założenia– Uczestnicy odpowiadają na przygotowaną listę pytań dotyczącą interesariuszy, dzięki czemu lepiej rozumieją powody ich udziału w prezentacji. Wypełniają arkusz ułatwiający im skupienie na zadaniach i osiąganiu ustalonych zamierzeń.
 • Moduł 2. Logika – Zbieranie materiału w postaci danych, dowodów, argumentów, które w dalszej części posłużą nam do uwiarygodnienia, przekonywania do naszego przekazu oraz znajdą zastosowanie w opowiadaniu porywającej historii, będącej istotną częścią opracowywanej prezentacji.
 • Moduł 3. Retoryka – Uczestnicy zapoznają się z dostępnymi narzędziami pozwalającymi na stworzenie interesującej historii, opowiedzenie jej w angażujący sposób, a przy tym nauczą się pracy z wykorzystaniem modeli ułatwiających trafienie do wszystkich uczestników, którzy są różni, przyszli z różnych powodów, mają różne cele i oczekiwania. Kolejnym etapem jest przygotowanie na bazie zebranych materiałów ciekawej historii do opowiedzenia.
 • Moduł 4. Narzędzia wizualne – Opracowanie strony wizualnej. W tym module uczestnicy wykorzystują wypracowane wcześniej treści, poznane modele i pomoce wizualne do stworzenia trzech wersji prezentacji: 30 sekundowych (elevator speech) z dostępem tylko do narzędzi werbalnych, 3-minutowych z wykorzystaniem pomocy wizualnych oraz tylko wizualnej, która może zostać odtworzona przez odbiorcę.
 • Moduł 5. Praktyka – Uczestnicy mają okazję w kontrolowanych warunkach doświadczyć na sobie i przetestować poznany sposób przygotowania prezentacji, wysłuchują siebie nawzajem, udzielają informacji zwrotnej rozwojowej, sprawdzają skuteczność każdego etapu modelu przygotowywania i prezentowania poznanego na zajęciach.
 • Moduł 6. Doskonalenie – Wnioski i refleksje z modułu praktycznego zostaną przekute na koniec w podsumowanie dokonań, indywidualne plany dalszego rozwoju i konkretne podpowiedzi sposobów doskonalenia własnych kompetencji w zakresie prezentowania i storytellingu.

Adresaci szkolenia:
Storytelling w praktyce prezentacji

Szkolenie skierowane jest do kierowników oraz pracowników marketingu i sprzedaży, zainteresowanych rozwijaniem zaawansowanych umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

Interesuje Cię szkolenie Storytelling w praktyce prezentacji? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: