Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem | szkolenie ProOptima

Jak sobie radzić w stresującym środowisku?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników, której efektami są stres i wypalenie zawodowe. Pracownicy nie zawsze wiedzą jednak w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Nie rozumiejąc istoty problemu, nie są skuteczni w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym - szkolenie z ProOptima

Szkolenie służy wzmocnieniu uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i jest formą profilaktyki wypalenia zawodowego. W pierwszym module uczestnicy poznając charakterystykę zjawiska, uświadamiając sobie wielkowymiarowość oddziaływania stresu na nasze funkcjonowanie: zawodowe i prywatne. Szkolenie pozwala dostrzec różnorodność stresorów i reakcji, jakie powodują. Stanowi preludium do indywidualnych wzorców reakcji na stres. Podczas szkolenia uczestnicy analizują własne indywidualne wzorce, będące konsekwencją cech osobowościowych, jak również właściwości własnego organizmu.

Kluczowym elementem szkolenia jest moduł poświęcony prezentacji i wypróbowaniu wybranych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy, rozwijając własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, mają możliwość dostrzec te, które są dla nich optymalne.

Ostatni moduł szkolenia jest poświęcony profilaktyce wypalenia zawodowego. W module tym uczestnicy diagnozują czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego pierwsze objawy oraz możliwe metody przeciwdziałania. Wszystko to po to by zapobiegać wypaleniu.

Cele szkolenia
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

 • Nabycie umiejętności dokonania indywidualnej oceny sytuacji, które powodują zwiększone napięcie, dezorganizując działanie własne i innych osób.
 • Określenie stylu kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność.
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metod wprowadzania tych zmian.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania mu.

Tematyka szkolenia
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

 • Czym jest stres – definicje.
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych.
 • Stres negatywny i pozytywny.
 • Objawy stresu.
 • Natura i oddziaływanie stresu.
 • Stres związany z pracą i organizacją.
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany.
 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu.
 • Wzór zachowania A, B i C.
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania.
 • Stres generowany wewnętrznie.
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej.
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna.
 • Długoterminowe strategie redukcji stresu.
 • Systematyczna relaksacja i płynące z niej korzyści.
 • Kształtowanie odporności psychicznej.
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem.
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem.
 • Praca w perspektywie długofalowej.
 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu.
 • Pierwsze objawy wypalenia.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji.
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Adresaci szkolenia:
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej codziennej pracy mają kontakt ze stresującymi sytuacjami i chcą znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu. Ze szkolenia z radzenia sobie ze stresem korzystają pracownicy, którzy są poddawani czasowej ale i długotrwałej presji. Pomaga też radzić sobie ze stresem związanym z pandemią.

Interesuje Cię szkolenie Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: