Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem | szkolenie ProOptima

Jak sobie radzić w stresującym środowisku?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników, której efektami są stres i wypalenie zawodowe. Pracownicy nie zawsze wiedzą jednak w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Nie rozumiejąc istoty problemu, nie są skuteczni w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Szkolenie przygotowane jest w celu wzmocnienia uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. W pierwszym module uczestnicy dokonują charakterystyki zjawiska, pokazując wielkowymiarowość oddziaływania stresu na nasze funkcjonowanie. Ta część szkolenia pozwala dostrzec różnorodność stresorów i reakcji, jakie powodują. Moduł ten stanowi preludium do wprowadzenia w tematykę indywidualnych wzorców reakcji na stres. Uczestnicy analizują własne indywidualne wzorce, będące konsekwencją cech osobowościowych, jak również właściwości własnego organizmu.

Kluczowym elementem szkolenia jest moduł poświęcony charakterystyce i wypróbowaniu wybranych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy, rozwijając własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, mają możliwość dostrzec te, które są dla nich optymalne.

Podsumowaniem szkolenia jest moduł poświęcony profilaktyce wypalenia zawodowego. W module tym uczestnicy diagnozują czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego pierwsze objawy oraz możliwe metody przeciwdziałania.

Szkolenie z wypalenia zawodowego

Cele szkolenia
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

 • Nabycie umiejętności dokonania indywidualnej oceny sytuacji, które powodują zwiększone napięcie, dezorganizując działanie własne i innych osób.
 • Określenie stylu kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność.
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metod wprowadzania tych zmian.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania mu.

Tematyka szkolenia
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

 • Czym jest stres – definicje.
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych.
 • Stres negatywny i pozytywny.
 • Objawy stresu.
 • Natura i oddziaływanie stresu.
 • Stres związany z pracą i organizacją.
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany.
 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu.
 • Wzór zachowania A, B i C.
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania.
 • Stres generowany wewnętrznie.
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej.
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna.
 • Długoterminowe strategie redukcji stresu.
 • Systematyczna relaksacja i płynące z niej korzyści.
 • Kształtowanie odporności psychicznej.
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem.
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem.
 • Praca w perspektywie długofalowej.
 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu.
 • Pierwsze objawy wypalenia.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji.
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Adresaci szkolenia:
Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej codziennej pracy mają kontakt ze stresującymi sytuacjami i chcą znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Interesuje Cię szkolenie Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: