Trening asertywności | szkolenie ProOptima

Zdecydowanie, ale z szacunkiem

Trening asertywności umozliwia otwarta komunikacje szkolenie z ProOptima

Asertywność jest jak powietrze – zauważamy jej ważność, gdy nagle jej zabraknie. Najczęściej wówczas, gdy rozmawiając z innymi zbyt szybko ulegamy lub dla obrony własnego zdania stajemy się agresywni. Przez taką nieumiejętną postawę cierpi efektywność zespołowa i osobista. Bycie nieasertywnym odbija się na relacjach w pracy. By zapobiegać trudnym interpersonalnie sytuacjom, lepiej jest zawczasu doskonalić umiejętność konstruktywnej komunikacji.

Trening asertywności – szkolenie

Cele szkolenia
Trening asertywności

 • Rozwój asertywnej postawy.
 • Podniesienie skuteczności w realizacji zadań wymagających współpracy.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania i opinii w sposób dobitny, a jednocześnie nieagresywny.
 • Wyćwiczenie konstruktywnego wyrażania emocji (wobec przełożonych i podwładnych, w pracy i życiu osobistym).
 • Umiejętne przyjmowania krytyki i negatywnych ocen.
 • Rozpoznawania symptomów agresji, uległości i skutków takiego zachowania.
 • Budowanie relacji z ludźmi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematyka szkolenia
Trening asertywności

 • Budowanie relacji z ludźmi opartych na wzajemnym szacunku.
 • Stawanie się asertywnym; asertywność i budowanie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie asertywności poprzez przyjmowanie odpowiednich postaw i przekazywanie pozytywnych komunikatów.
 • Rozwijanie asertywności; formułowanie próśb i umiejętność odmowy.
 • Zasady asertywnego wyrażania opinii.
 • Mapa asertywności – autodiagnoza własnego poziomu, obszarów asertywności i jej braku.
 • Osiąganie celów z poszanowaniem praw i godności współpracowników.
 • Praktyczne ćwiczenia postawy asertywnej, czyli: jak asertywnie wyrażać i egzekwować polecenia, jak wyrażać własną opinie i emocje, jak udzielać konstruktywnej asertywnej krytyki i jak ją przyjmować.
 • Asertywność w mowie ciała, na ile nasze ciało i głos wspomagają asertywność? Analiza nagrań wideo, indywidualne wskazówki od trenerów.

Adresaci szkolenia:
Trening asertywności

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy komunikują się z klientami i współpracownikami.

Interesuje Cię szkolenie Trening asertywności? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: