Warsztat Autoprezentacji | szkolenie ProOptima

Pewność siebie jako klucz do budowania spójnego wizerunku

Warsztat Autoprezentacji szkolenie z ProOptima

Pewności siebie ma największy wpływ na to, jak się prezentujemy innym ludziom i jakie relacje z nimi nawiązujemy. Wpływa także na osobistą efektywność w pracy. W trakcie tego szkolenia odpowiemy na wiele pytań dręczących osoby, które chcą wywierać lepsze wrażenie i skuteczniej się autoprezentować. Wypracujemy strategię, która będzie osobistym planem działania każdego z uczestników warsztatu.
Prawdziwa pewność siebie wynika z wiary w siebie i w swoje zdolności. Wynika z akceptacji swoich zalet oraz wad, co umożliwia uwolnienie w pełni swojego potencjału. Oznacza także autentyczne bycie z ludźmi i akceptowanie ich odrębności.

Podczas treningu będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań:

 • Czym jest pewność siebie? Jakie czynniki ją kształtują?
 • Kim jestem? Co określa mnie i moją unikalną osobowość?
 • Jakie są moje mocne i słabe strony? Jak je wyrażać?
 • W jaki sposób krok po kroku budować pozytywny obraz samego siebie i wiarę w swoje umiejętności, a także zaakceptować swoje ograniczenia?

Techniki autoprezentacji – szkolenie

Cele szkolenia
Warsztat Autoprezentacji

 • Zwiększenie pewności siebie w komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie.
 • Wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje i niepożądany wpływ.
 • Wzrost stopnia opanowywania emocji i stresu związanego z ekspozycją społeczną.
 • Wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.
 • Zainicjowanie dalszego wzrostu umiejętności w oparciu o zdefiniowany Action Plan.

Tematyka szkolenia
Warsztat Autoprezentacji

 • Czym jest profesjonalny wizerunek?
 • Ogólne zasady autoprezentacji.
 • Taktyki i techniki autoprezentacyjne – katalog technik, mechanizmy ich wpływu i następstwa ich wykorzystania.
 • Rola pierwszego wrażenia i prawidłowości jego tworzenia.
 • Ubiór – znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Głos – dźwiękowa wizytówka budująca wrażenie.
 • Samoocena – ukryty czynnik wpływający na rozwój i osiąganie sukcesu w budowaniu wizerunku.
 • Realistyczny obraz siebie – jaki jest i dlaczego lepiej oprzeć autoprezentację o taki obraz?
 • Dowiedz się kim jesteś – Poznaj Twoje osobiste zasoby.
 • Przekonania – zasługuję czy nie zasługuję na to czego chcę? Jak osobiste przekonania wpływają na sukces w budowaniu wizerunku?
 • Budowa i podtrzymywanie poczucia własnej wartości. Praktyka wzmacniania fundamentu pewności siebie i spójnej autoprezentacji.
 • Pewność siebie vs Twoje otoczenie – czyli jak radzić sobie z krytyką, manipulacją i wpływem?
 • Identyfikacja krytyka wewnętrznego i zamiana na trenera wewnętrznego.
 • Powiedzcie mi, dlaczego jestem taka/ki dobra/y! Autoprezentacja w praktyce – videotrening.
 • Indywidualny Plan Działania.

Adresaci szkolenia:
Warsztat Autoprezentacji

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kierowników, specjalistów, pracowników, którzy chcą rozwinąć umiejętności autoprezentacji i zwiększyć własną pewność siebie.

Interesuje Cię szkolenie Warsztat Autoprezentacji? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: