Wprowadzenie do zarządzania projektami | szkolenie ProOptima

Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania Firmy poprzez usprawnienie zarządzania projektami?

Zarządzanie projektami – szkolenie menedżerskie

Właściciele firm, kierownicy i członkowie zespołów projektowych, a także kadra średniego szczebla często nie mają świadomości, że zarządzają projektami. Jednak właśnie tak można zdefiniować ich rolę w firmie. Szkolenie to jest dedykowane szczególnie dla osób wchodzących w tematykę zarządzania projektami, ponieważ porusza najważniejsze pojęcia z zakresu PM, poparte praktycznymi przykładami. Tym, którzy już zarządzają projektami, pomoże uporządkować wiedzę i da ciekawe wskazówki do jej zastosowania. W zakres tematyczny wplecione są wątki oryginalne (wykorzystanie analizy BAR-AAR w zespołach projektowych), które będą ciekawostką również dla znawców tej problematyki.

wprowadzenie do zarządzania projektami - szkolenie z ProOptima dla liderow projektow

Na szkoleniu:

 • Nie pokazujemy jedynej słusznej drogi, ale dajemy narzędzia, które można wykorzystać.
 •  Proponujemy, jak zastosować przydatne narzędzia – eklektycznie, łącząc różne elementy.
 •  Prowadzenie nie jest oparte na suchej wiedzy teoretycznej, ale na praktyce i doświadczeniu ze zrealizowanych i zamkniętych projektów.
 •  To, co najlepsze w różnych metodykach łączymy ze zdrowym rozsądkiem, popartym najnowszą biznesową wiedzą.
 •  Pokazujemy najnowsze trendy w zarządzaniu, które zostały już przetestowane i adaptujemy je do środowiska projektowego w naszym rodzimym otoczeniu.
 •  Przedstawione przykłady są efektem ciągłego uczenia się i praktycznego eksperymentowania.

Cele szkolenia
Wprowadzenie do zarządzania projektami

Tematyka szkolenia
Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Obowiązki kierownika projektu.
 • Cykl życia projektu i najważniejsze procesy w projekcie.
 • Kluczowi interesariusze projektu.
 • Ocena potrzeb i decyzja o wyborze projektów do realizacji.
 • Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART.
 • Wstępna dokumentacja projektu obejmująca wymagania z nim związane.
 • Struktura Podziału Prac (WBS – Work Breakdown Structure).
 • Macierz odpowiedzialności a Macierz RACI.
 • Planowanie zasobów, zamówień, komunikacji i jakości.
 • Przegląd BAR.
 • Harmonogram projektu.
 • Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej.
 • Planowanie zarządzania ryzykiem.
 • Sprawozdawczość.
 • Monitorowanie projektu.
 • Ocena wykonania projektu.
 • Dobór i zarządzanie zespołem projektowym.
 • Jak być skutecznym szefem zespołu projektowego? Jak wychowywać szefów projektów w organizacji?
 • Przywództwo w zarządzaniu macierzowym.
 • Zarządzanie dostawcami w projekcie.
 • Zarządzanie kosztami.
 • Weryfikacja wyników.
 • Odbiór projektu.
 • Formalne zamknięcie projektu.
 • Zarządzanie wiedzą i przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
 • Elementy zarządzania portfelem projektów.
 • Model PPM.
 • Analiza wybranych metodyk – do uzgodnienia w zależności od oczekiwań:
  • PMI / PMBOK,
  • PRINCE2,
  • SIX sigma.

Adresaci szkolenia:
Wprowadzenie do zarządzania projektami

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i kierowników firm, liderów i członków zespołów projektowych, kadry niższego szczebla.

Interesuje Cię szkolenie Wprowadzenie do zarządzania projektami? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: