Zarządzanie różnorodnością | szkolenie ProOptima

Zarządzanie wiekiem w praktyce menedżera

Zarządzanie różnorodnością szkolenie z ProOptima.jpg

Jacy są pracownicy? Różni. Jednym z istotnych aspektów różnorodności pracowników jest ich wiek. Pokolenie X, Y, Z… Kim są? Czy można ich zrozumieć? Jak nimi zarządzać?

Poprzez różnorodność rozumie się wszystkie aspekty, w których ludzie się różnią i są podobni, zarówno te widoczne, jak i niewidoczne. Różnice te mają istotny wpływ również na to, jak ludzie pracują. Zrozumienie i branie pod uwagę występujących różnic pomaga organizacji uzyskać lepsze efekty w zakresie jakości i wyników pracy.

Zarządzanie różnorodnością – szkolenie

Cele szkolenia
Zarządzanie różnorodnością

 • Uzyskanie wiedzy na temat zróżnicowania czynników motywujących, aspiracji i celów indywidualnych w zależności od wieku pracowników.
 • Zapoznanie się z ideą i standardami zarządzania wiekiem.
 • Rozwój umiejętności stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania wiekiem.
 • Zdobycie wiedzy na temat połączenia zarządzania wiekiem ze strategią i misją firmy.
 • Poznają sposoby tworzenia strategii zarządzania wiekiem w organizacji.
 • Wypracowanie rozwiązań, służących wdrożeniu zarządzania wiekiem w firmie.

Tematyka szkolenia
Zarządzanie różnorodnością

 • Czy wiekiem można zarządzać – o co chodzi z tą różnorodnością.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Intermentoring, czyli wzajemne korzystanie młodszych i starszych pracowników ze swoich zasobów.
 • Rozwój kariery zawodowej i motywowanie pracowników w odniesieniu do różnic pokoleniowych.
 • Zarządzanie wiekiem a strategia firmy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Przygotowanie zarysu strategii zarządzania wiekiem – praca warsztatowa.
 • Mechanizmy wprowadzania zmiany w organizacjach zróżnicowanych.

Adresaci szkolenia:
Zarządzanie różnorodnością

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy zarządzają zespołem pracowników w różnym wieku, z różnych grup pokoleniowych.

Interesuje Cię szkolenie Zarządzanie różnorodnością? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: