Zarządzanie sprzedażą | szkolenie ProOptima

Jak zarządzać zespołem sprzedażowym, by odnosił sukcesy w kontakcie z Klientami?

Zarządzanie sprzedażą - szkolenie dla menedzerow sprzedazy z ProOtima

Cele szkolenia
Zarządzanie sprzedażą

 • Uzyskanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności wymagającej dużo samodzielności i ukierunkowanej na świadome osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży.
 • Poznanie funkcjonalnych i skutecznych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z zespołem sprzedażowym, Klientem i samym sobą.

Tematyka szkolenia
Zarządzanie sprzedażą

 • Wpływ myślenia na wynik codziennej pracy – rozwijanie osobistej odpowiedzialności sprzedawców za generowane efekty.
 • Wysokie PWW (poczucie własnej wartości) i zdrowa samoocena sprzedawców – budowanie niezbędnej bazy do odnoszenia sukcesów we współpracy z Klientami.
 • Jak przeciwdziałać rutynie w sprzedaży i zachować „świeżość” dla każdego Klienta?
 • Jak rozwijać motywację wewnętrzną zespołu sprzedażowego?
 • Metoda siedmiu faz sprzedaży: faza przygotowania – faza kontaktu – analizy potrzeb klienta – skutecznej argumentacji – radzenia sobie z obiekcjami – faza zakończenia – faza „opieki posprzedażowej”.
 • Typologia Klienta – jak rozpoznać typ Klienta podczas rozmowy.
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa w relacjach z zespołem i Klientami.
 • Określenie trudnych sytuacji w kontaktach z Klientem.
 • Skuteczne sposoby radzenia sobie z reklamacjami i atakami Klienta.
 • Taktyki negocjacyjne sprzedających i kupujących.
 • Podsumowanie kluczowych zasad zarządzania sprzedażą.

Adresaci szkolenia:
Zarządzanie sprzedażą

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających sprzedażą: kierowników i menedżerów sprzedaży.

Interesuje Cię szkolenie Zarządzanie sprzedażą? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: