Zarządzanie zespołem rozproszonym | szkolenie ProOptima

Wyzwania Globalnej Pracy Zespołowej

zarzadzanie rozproszonym zespolem- szkolenie z ProOptima budujące zaufanie i współzależność

Jak zarządzać rozproszoną pracą zespołową? – szkolenie dla liderów

Zespoły rozproszone (wirtualne) to wymóg obecnych czasów, gdy klienci i współpracownicy rozrzuceni bywają po całym świecie. Skuteczne zarządzanie rozproszonym teamem może być wyzwaniem dla liderów. Jednak dobrze prowadzony i sprawnie komunikujący się zespół wirtualny pracuje efektywnie i przynosi oczekiwane rezultaty.

Cele szkolenia
Zarządzanie zespołem rozproszonym

 • Poznanie technik zarządzania zespołem rozproszonym.
 • Kształtowanie świadomości na temat znaczenia strategii, wpływających na efektywność pracy zespołów rozproszonych.
 • Doskonalenie własnych mocnych stron i szans rozwoju.

Tematyka szkolenia
Zarządzanie zespołem rozproszonym

 • Praca w Zespołach Rozproszonych.
 • Narzędzie Cultural Detective.
 • Kluczowe wyzwania w pracy globalnego zespołu.
 • Przejście: od wykonywania zadań do współdzielenia, od zespołu do zaufania, od terytorium do synergii oraz od czasoprzestrzeni do wykonania.
 • Techniki minimalizowania chaosu, czarnych dziur i martwych punktów w pracy zespołowej.
 • Analiza Przypadków.
 • 5 głównych faz cyklu życia globalnych zespołów oraz ich cechy charakterystyczne.
 • Czynniki sukcesu Globalnych Zespołów.
 • Przykłady rozwiązań zaawansowanych technologii w globalnej pracy zespołowej.
 • Przykłady opracowania strategii, służącej do efektywnej pracy wirtualnej zespołów globalnych.
 • Analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Adresaci szkolenia:
Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających zespołami, których członkowie rozproszeni są w różnych lokalizacjach.

Interesuje Cię szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: