diversity and inclusion - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Wiedza / diversity and inclusion

Diversity and Inclusion (D&I), czyli różnorodność i włączanie. Czy i jak wdrażać takie podejście w polskich organizacjach?