spotkania online - ProOptima - szkolenia, doradztwo
ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm szkolenia dedykowane

Zostań liderem z naszą pomocą

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm szkolenia dedykowane

Od 2006 roku stawiamy sobie za cel zdobywanie, weryfikowanie, a potem upowszechnianie wiedzy na temat sposobów i narzędzi umożliwiających koncentrację na najważniejszym zasobie firmy – Kliencie. Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę. Uczymy się także od naszych Klientów. Zgromadzone zasoby wiedzy i zweryfikowane praktyki efektywnego dbania o Klientów są do Państwa dyspozycji. Sami zdecydujecie, na jaką skalę zechcecie je wykorzystać.

Jak wygląda współpraca z nami?

Diagnoza i przygotowanie ProOptima

Diagnoza i przygotowanie

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe wśród uczestników, wywiady telefoniczne z reprezentatywną grupą uczestników oraz ich przełożonych. przygotowanie scenariusza szkolenia, ćwiczeń i arkuszy.

Realizacja szkolenia ProOptima

Realizacja szkolenia

Proponujemy formę warsztatową, na której dominują zajęcia praktyczne rozwijające umiejętności i kształtujące pożądane postawy.

Ewaluacja ProOptima

Ewaluacja

Reakcje uczestników badamy za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Oferujemy pomoc trenerów w zakresie wspierania zmian rozwojowych oraz weryfikację realizacji Action Planów.

Raport i rekomendacje ProOptima

Raport i rekomendacje

Raport opracowany na podstawie wyników ankiet poszkoleniowych oraz obserwacji trenerów, wskazówki dotyczące wspierania dalszego rozwoju umiejętności uczestników szkolenia.

Zaufali nam:

„Z pełnym przekonaniem będę polecała je osobom chcącym rozwijać swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne. Nauka przez doświadczenie, wsparta starannie wyselekcjonowaną i odpowiednio przekazaną teorią sprawiła, że z każdego spotkania wyniosłam dużo przydatnej i cennej wiedzy oraz umiejętności, które chętnie i – mam nadzieje – efektywnie wykorzystuje na co dzień, w swojej pracy zawodowej”

Agnieszka Kliber - Manager ds. HR i komunikacji wewnętrznej w Interia.pl

„Współpraca z ProOptima przyniosła nam wiele korzyści. Pracowaliśmy wspólnie nad zmianą kultury organizacyjnej – bez pomocy ProOptimy na pewno by się nie udało. Pracownicy firmy ProOptima wychodzą poza rolę konsultanta („ja tu tylko doradzam”) i stymulują osoby wdrażające zmiany. Gorąco polecam!!!”

Szymon Puśledzki - Dyrektor Zarządzający w ZF Group

„Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Udział w zajęciach pozwolił im spojrzeć na wyzwania z innej perspektywy, nabyć motywację do polepszania współpracy wskroś organizacji oraz stosować różne techniki kreatywne w codziennej pracy. Warsztaty przygotowane przez Panią Kingę Bujalską przeprowadzone zostały profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, dzięki którym nasi pracownicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Trenerem, a także firmą ProOptima”

Joanna Sosnowska - Dyrektor Departamentu Polityki HR w EFL

„Polecam Pro Optima Sp. z o.o. jako firmę realizującą profesjonalne i skuteczne szkolenia o charakterze warsztatowym, dopasowane do specyfiki i potrzeb firmy zlecającej szkolenie”

Magda Sternal - Koordynator Projektu w Deloitte

„Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny – zarówno od strony sprzętu (kamera, środki pomocnicze), jak i przygotowanych materiałów. Dzięki przeprowadzonej wcześniej ankiecie weryfikującej poziom wiedzy oraz oczekiwań, szkolenie zostało dopasowane do konkretnej grupy osób”

Ewa Jurzak - Dyrektor generalny Toshihiro Matsumoto, Koordynator grupy ds. Płac

„Pragniemy zarekomendować ProOptima, jako profesjonalnego i solidnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej, szczególnie w zakresie przygotowania do wystąpień publicznych, prezentowania dla różnego audytorium”

Dominika Majchrowicz - HR Planning & Development Team Coordinator w Cemex

„Opinie po zakończeniu szkolenia, wyrażane przez jego uczestników, były bardzo pozytywne. Wszyscy uczestnicy polecają szkolenie z prezentacji realizowane przez trenera, Pana Tomasza Krasa, jako warsztat dostarczający sprawdzonej wiedzy i podnoszący znacząco kompetencje istotne dla przygotowania, a potem prowadzenia wartościowych i skutecznych prezentacji”

Maciej Domański - Dyrektor Sprzedaży w Creaton Polska/EBM/ETEX

„Szkolenie pozwoliło mi pozyskać zupełnie nową wiedzę na temat czynników krytycznych skutecznej prezentacji – zmieniło mój pogląd na to, co jest najważniejsze podczas wystąpień publicznych. (…) W efekcie rozwijam swój potencjał mówcy i szefa – budując własny styl prezentowania, a nie naśladując innych”

Kierownik – Damian Jedliński
Dział Sprzedaży i Leasingu

Damian Jedliński - Kierownik Działu Sprzedaży i Leasingu w Uniqa

„Warsztaty z technik twórczego rozwiązywania problemów oraz kształtowania postawy twórczej w zespole były zrealizowane dla zespołu pracującego nad rozwojem programu narzędziowego dla branży budowlanej. (…) Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Szczególnie podkreślali to, że poprzez udział w zajęciach zobaczyli nieco odmienną perspektywę, poznali techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce i nabyli motywację do stosowania ich w codziennej pracy”

Senior Software Development Manager

Tomasz Jakubowski - Senior Software Development Manager w Autodesk

Pan Tomasz Kalawa, trener i coach w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima, prowadził dla naszej firmy dwudniowy warsztat asertywności. (…) W pracy z uczestnikami Pan Tomek był zdecydowany i odważny, co pozwalało im sprawnie konfrontować „swoje stare nawyki” z obszarami asertywności, które chcieli w sobie rozwinąć. Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały grupie bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane aktywności warsztatu, w tym również te wymagające sporej odwagi w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami”

Blanka Guziak - Specjalista ds. Kadr i Szkoleń w Spinko