Pro Optima

Specializacja:

Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących
o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę.

Doświadczenie:

ey

Wykształcenie:

54y