Skuteczny feedback – algorytmy postępowania czy intuicja i żywioł - ProOptima - szkolenia, doradztwo

80 % menedżerów, uważa że wie i potrafi udzielać feedbacku. 20% sądzi, że ciągle musi jeszcze nad tym pracować. W praktyce tych 80% menedżerów, po części nieumiejętnie udziela informacji zwrotnej. Zdaję sobie sprawę, że to trochę niesprawiedliwe uogólnienie. Na dodatek nie poparte żadnymi badaniami.

Jednak od „wiem” do zastosowania w praktyce jest daleka droga. Pomiędzy „wiem” a „potrafię” jest spora luka pełna błędów i nieporozumień wynikających z nieznajomości mechanizmów psychologicznych zachodzących podczas takiej interakcji.

Nasz webinar ma na celu dostarczenie Państwu inspiracji jak tą lukę wypełnić praktycznymi narzędziami, dla których „czucie i wiara” jest wspaniałym dodatkiem, przyprawą wzmacniającą „smak” tej relacji rozwojowej.

Program webinaru:

 • Jak zbudować zaufanie w kontakcie z pracownikiem?
 • Najczęstsze pułapki w budowaniu zaufania podczas informacji zwrotnej.
 • Mechanizm negatywnej projekcji i jego wpływ na postrzeganie feedbacku przez pracownika.
 • Słucham, słyszę, nie rozumiem – częste błędy aktywnego słuchania.
 • Od interesów do stanowisk w relacji feedback-owej.
 • Dlaczego warto stosować algorytmy postępowania w informacji zwrotnej?
 • Przykładowe praktyczne algorytmy przydatne w różnych sytuacjach:
  • algorytm prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
  • algorytm uznania i pochwały
  • algorytm przekazywania trudnych decyzji
 • Dyskusja nad zasadnością stosowania i zawartością algorytmów.

Webinar odbył się 26.10.2020 g 11:00

Skuteczny feedback – algorytmy postępowania czy intuicja i żywioł?

Skuteczny feedback – algorytmy postępowania czy intuicja i żywioł?

Powrót do kategorii:

Przeczytaj więcej na ten temat:

Tylko bez nerwów Czy jest panaceum na radzenie sobie ze stresem w Pracy?

Webinary

Tylko bez nerwów Czy jest panaceum na radzenie sobie ze stresem w pracy?

Tylko bez nerwów Czy jest panaceum na radzenie sobie ze…

Rezyliencja-WEBINARY-ProOtima

Webinary

Rezyliencja – jak kształtować zdolność do radzenia sobie z trudnościami w stresującym czasie?

Rezyliencja to zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności…

WEBINARY Jak wykorzystać indywidualny profil ProOtima

Webinary

Jak wykorzystać indywidualny profil motywacji REISS w skutecznym zarządzaniu zespołem

Jak wykorzystać indywidualny profil motywacji Reiss w skutecznym zarządzaniu zespołem Jak…

WEBINAR FRIS ProOtima Daria Lewandowska 16.11.2021

Webinary

FRIS style myślenia i działania- klucz do budowania i zarządzania zespołami zwinnym

Jak dobierać ludzi do zwinnych zespołów? Jak je budować, żeby były efektywne?…