Zespół | ProOptima

Kim jesteśmy?

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami i specjalistami, którzy mają odwagę coś w sobie zmienić. Podczas szkoleń warsztatowych stwarzamy przestrzeń umożliwiającą poznanie swoich nawyków w postrzeganiu, myśleniu i zachowaniach komunikacyjnych. Inicjujemy zmianę sposobu myślenia. Pomagamy kształtować konstruktywne nawyki komunikacyjne: u menedżerów – coachingowy styl zarządzania, a działom HR pomagamy stać się partnerami biznesowymi menedżerów, z którymi współpracują. Wszystkim pracownikom podpowiadamy jak ukształtować pro-kliencką postawę wobec Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz jak zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów.

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół