Tomasz Kalawa | trener ProOptima
Tomasz Kalawa trener ProOptima konsultant

Tomasz Kalawa Konsultant CX, trener i coach

Specjalizacja:

Konsultant CX, charyzmatyczny trener i coach. W ramach projektów CEM wspiera zarządy, właścicieli firm i menedżerów, by nastąpiła zmiana organizacyjna konieczna dla skuteczniejszego zarządzania doświadczeniem klientów.

Doświadczenie:

Przez siedem lat zdobywał doświadczenie pracując z menedżerami i zarządami wielu krajowych oraz międzynarodowych firm. Jako doradca brał udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych, takich, jak: wprowadzanie spółek na giełdę papierów wartościowych, projekty przekształceń własnościowych, restrukturyzacje, venture capital etc.

Wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu obsługi Klienta (CX) i rozwoju kompetencji menedżerów wszystkich szczebli.

Realizował projekty rozwojowe, doradcze, coachingowe m.in. dla: PricewaterhouseCoopers, NBP, Loreal, Imperial Tobacco, JobPartners, Making Waves, Identec Solutions, Playlogic Inc, BauerWeltbild Media, Gtech Group, Deloitte, BillBird, Opitz Consulting, Lomo Soft, Merida, LYSON, ITA Tools, PLIVA, LUX MED i in.

Wykształcenie:

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz American School of Law przy Catholic University of America. Posiada certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu House of Skills).