Wisława Grabarczyk-Kostka - ProOptima - szkolenia, doradztwo

Wisława Grabarczyk-Kostka Senior trener i konsultant, coach.

Specjalizacja:

Realizuje projekty związane z systemem zarządzania kompetencjami, a w szczególności z budowaniem profili kompetencyjnych, wdrażaniem systemów ocen okresowych, diagnozą kompetencji oraz coachingi rozwijające kompetencje managerskie i eksperckie. Bada kulturę i klimat w organizacjach, projektuje programy rozwojowe dla firm w ujęciu systemowym.

Od 6 lat współprowadzi Akademię Managera w ramach współpracy z Academy of Business Ernst & Young. Od 1992 roku prowadzi szkolenia warsztatowe i wykłady dla firm oraz instytucji państwowych z zakresu szeroko pojętej psychologii biznesu i psychologii zarządzania. Chętnie odwołuje się w swojej praktyce coacha i konsultanta do Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Często występuje w roli kierownika projektu i superwizora procesów HR, pracując wg autorskiej metodologii.

Od 25 lat współpracuje z Domem Wydawniczym REBIS jako tłumacz, redaktor merytoryczny i recenzent serii psychologicznych i biznesowych.

 

Doświadczenie:

Prowadziła projekty HR i szkoleniowe m.in. dla: OBI, Jutrzenka Colian, Imperial Tobacco, Gedia Poland, Mondi, Storck, Bayer, Honda Poland, Kompania Piwowarska, HCP, Lafarge, MSZ, Ministerstwo Finansów, NCBiR, Volkswagen, Urząd Miasta Poznania, Pamapol, BZWBK, IBM, Cargill, Grupa LOTOS.

Wykształcenie:

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, potem uzyskała na UAM dyplom I stopnia specjalizacji klinicznej – jej pierwsze 10 lat kariery to praca klinicysty, psychoterapeuty. Jako trener biznesu uzyskała certyfikat Mistrza Praktyka NLP. Ukończyła podyplomowe studia Zarządzania Kadrami na WSB oraz wiele kursów z obszaru motywowania, zarządzania, coachingu, zarządzania projektami, zarządzania procesowego oraz wieloetapowe szkolenia z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej prowadzone przez trenerów EATA (European Association of Transactional Analysis), którego jest aktywnym członkiem.