PGD Express Car Rental. Cykl szkoleń doskonalących obsługę klienta

Express Car Rental to największa wypożyczalnia samochodów w Polsce, istniejąca na rynku od 1996 roku. Firma jest liderem w zakresie profesjonalnego wynajmu samochodów oraz zarządzania

Xgraphicstock smiling young woman sitting inside her convertible car on beach BuspBhS3g.jpg.pagespeed.ic .X5QY5KM4Yz

Express Car Rental to największa wypożyczalnia samochodów w Polsce, istniejąca na rynku od 1996 roku. Firma jest liderem w zakresie profesjonalnego wynajmu samochodów oraz zarządzania flotami pojazdów, będąc częścią największej polskiej grupy dealerskiej (Grupa PGD).
Kontynuując proces doskonalenia kompetencji swych pracowników wybrała ProOptimę dla realizacji cyklu rozwojowego.

Co zrealizowaliśmy?

Współpraca obejmowała:

  • Pogłębioną diagnozę potrzeb szkoleniowych.
  • Poznanie specyfiki funkcjonowania firmy w relacjach z Klientami.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnego warsztatu doskonalącego umiejętności obsługi Klienta w firmie Express z dużą ilością, ćwiczeń i symulacji rozmów z Klientami.
  • Ewaluację procesu.

Nabyta wiedza i rozwijane umiejętności komunikacyjne miały swoje pozytywne przełożenie na wyniki pracy uczestników szkolenia oraz wzrost satysfakcji Klienta firmy Express.

Opinie uczestników

„Trenerzy prowadzący zajęcia zaprezentowali szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach dotyczących nowoczesnej profesjonalnej obsługi Klienta (Customer Experience)”
„Prowadzący posiadają znakomity warsztat trenerski. Przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i interesujący, zachęcają uczestników do działania. Szkolenie z obsługi Klienta realizowane przez trenerów: Tomasza Kras i Wiesława Porosło to wartościowy warsztat dostarczający sprawdzonej wiedzy i podnoszący znacząco kompetencje komunikacyjne w sytuacji budowania relacji z Klientami”