Kim jesteśmy

Nasza historia

Nasza historia formalnie rozpoczęła się w 2006 roku. Grupa fascynatów upowszechniania dobrych relacji w firmach założyła ProOptimę. Zaczynaliśmy jak typowa firma szkoleniowa, które ma realizować szkolenia z umiejętności miękkich.

Pierwszych trenerów i konsultantów zarządzania łączy to, że chcemy propagować szacunek w relacjach menedżer-pracownik. Wówczas na początku lat 90 króluje folwarczny styl zarządzania – jak go określił prof. Janusz Hryniewicz i my chcemy to zmienić.

Tomasz Kras 2018 BS 1

Pierwsze
szkolenia

Pierwsze szkolenia dla menedżerów z zakresu coachingowego stylu zarządzania, badania, projekty doradcze upewniają nas, że to praca z liderami jest najważniejsza do tego by z sukcesem zmieniać kulturę organizacyjną.

Z czasem gdy pierwszy klient – firma Carlsberg ASC poprosiła nas o realizację projektu wypracowania standardów obsługi klienta – zdajemy sobie sprawę, że również relacje firma-klient cechują się niskim zaufaniem (jak większość relacji w Polsce) i conajmniej nieparterskością.

Dla firm oznacza to koszty. Zagłębiamy się w badania rynkowe i okazuje się, że tylko polskie firmy tracą miliardy złotych na kiepskiej obsłudze klienta. Z jednej strony wydają miliony na pozyskanie klienta a z drugiej akceptują stratę prawie równie dużo gdy tracą klientów.

Nasza misja

Formujemy naszą misję – dbać o relacje poszerzając ją o wszystkich interesariuszy: właścicieli, menedżerów, pracowników i … klientów właśnie. Od tej pory pomagamy menedżerom budować profitowe relacje. Wiadomo, w biznesie chodzi o pieniądze ale profitowość rozumiemy nieco szerzej jako relacje, które przynoszą wartość.

By realizować naszą misję przygotowujemy i zdobywamy doświadczenie w boju. Inicjujemy i realizujemy coraz śmielsze projekty zmian w firmach. Od pracy z działami obsługi klienta, zespołami handlowymi po pracę z dyrektorami działów. oddziałów i całych spółek. Na aktualnym etapie swoistej biegłości w realizacji naszej misji pomagamy firmom dokonać transformacji.

Pracujemy z właścicielami biznesów, z Zarządami i kluczową kadrą by zmieniać rzeczywistość w jakiej funkcjonują tak by relacje wewnątrz firmy i na zewnątrz były profitowe.

Kamienie milowe

2007

Wdrożenie standardów obsługi Klienta w Carlsberg ASC i spektakularny wzrost wskaźnika satysfakcji ich klienta, który skutkuje migracją kolejnych procesów do tego BPO w Poznaniu. Od tej pory już wiemy, że będziemy zajmować się także Customer Experience Management

2012

Założenie Polskiego Stowarzyszenia Obsługi klienta. Dzięki temu zjednoczyliśmy grono współpracowników wokół ideii profitowych relacji klient-firma.

2016

Certyfikat DEKRA SUS.20 potwierdzający jakość realizowanych usług: szkoleniowych i doradczych. Co roku poddawani jesteśmy ocenie i doskonalimy standardy naszej pracy – byś mógł mieć pewność właściwie realizowanej pracy doradczej i szkoleniowej.

2018

Autorskie narzędzie badania spójności (CX Business Integrity). Stworzyliśmy i zwalidowaliśmy własne narzędzie przesiewowe, w formie badania online, które daje ogromne perspektywy trafnej diagnozy tego gdzie aktualnie znajduje się firma jeśli chodzi o spójność całej organizacji w trosce o klienta i jego lojalność.

2019

Członkostwo w CX PA (Customer Experience Professionals Association)

2020

Ewangelizowanie o CX w Polsce.

Wystąpienia na kolejnych konferencjach (Customer Congres, Festiwal Call Center, PSZK, Customer Loyalty Summit) i pozytywny odbiór naszych wartości dodaje skrzydeł i przynosi kolejnych klientów, którzy chcą dbać skuteczniej o swoich klientów.

2021

Utworzenie własnej akademii CEM Master w formule ONLINE i to jeszcze przed pandemią pozwala edukować i budować społeczność CX w Polsce.