ProOptima | Szkolenia i doradztwo dla firm

O NAS

Kim jesteśmy?

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami i specjalistami, którzy mają odwagę coś w sobie zmienić. Podczas szkoleń warsztatowych stwarzamy przestrzeń umożliwiającą poznanie swoich nawyków w spostrzeganiu, myśleniu i zachowaniach komunikacyjnych. Inicjujemy zmianę sposobu myślenia, a w dalszej kolejności pomagamy kształtować konstruktywne nawyki komunikacyjne: u menedżerów coachingowy styl zarządzania, działom HR pomagamy stać się partnerami biznesowymi menedżerów, z którymi współpracują. Wszystkim pracownikom podpowiadamy jak ukształtować pro-kliencką postawę wobec Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz jak zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów.

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę.

Obszary naszych działań

Co robimy?

W ramach programów rozwojowych monitorujemy wdrożenie w praktykę zdefiniowanej na szkoleniu zmiany. Nasi trenerzy sprawdzają wykonanie zadań, udzielają informacji zwrotnej, motywują. Gdy szkolenie uzupełnione jest coachingiem lub shadowingiem rezultaty są spektakularne. Dzięki temu inwestycja w miękkie kompetencje daje twarde mierzalne rezultaty.

Obszary naszych działań

Co robimy?

W ramach programów rozwojowych monitorujemy wdrożenie w praktykę zdefiniowanej na szkoleniu zmiany. Nasi trenerzy sprawdzają wykonanie zadań, udzielają informacji zwrotnej, motywują. Gdy szkolenie uzupełnione jest coachingiem lub shadowingiem rezultaty są spektakularne. Dzięki temu inwestycja w miękkie kompetencje daje twarde mierzalne rezultaty.

COACHING

Coaching to intensywna forma indywidualnego procesu rozwojowego. Nastawiony jest na osiąganie indywidualnie wyznaczonych przez menedżera lub pracownika celów, zbieżnych z potrzebami organizacji. Praca coacha z menedżerem dostosowana jest do jego dynamiki i stylu uczenia się, wyzwań, jakie napotyka.

więcej

AKADEMIA SIŁ SPRZEDAŻY

Akademia Sił Sprzedaży to cykl szkoleń stwarzających warunki, aby handlowiec zdobył niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające mu sprzedawać skuteczniej i pracować z większą przyjemnością.

więcej

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół

Obszary naszych działań

Zostań liderem
z naszą pomocą

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół

Dobrze zaplanowane, sprawnie przeprowadzone i wnikliwe przeanalizowane badania dają wiedzę, jakiej menedżerowie potrzebują, by skuteczniej zarządzać procesami, ludźmi i firmą. Każde dobrze przeprowadzone badanie, a potem właściwe wnioski umożliwiają lepsze zarządzanie organizacją. Czy w Twojej organizacji korzystacie z badań pracowników?

Poznaj nasz zespół

Tomasz Kras