Getin Noble Bank prowadzi bardziej angażujące prezentacje i wystąpienia publiczne

Naszą wieloletnią współpracę w zakresie szkoleń z Bankiem GETIN Noble i Getin Bankiem rozpoczęliśmy realizacją szkoleń z prezentacji a potem zrealizowaliśmy szkolenia dla pracowników HiPo

XGetin Noble Bank prowadzi bardziej angazujace prezentacje i wystapienia publiczne 1.jpg.pagespeed.ic .U25C nx37u

Naszą wieloletnią współpracę w zakresie szkoleń z Bankiem GETIN Noble i Getin Bankiem rozpoczęliśmy realizacją szkoleń z prezentacji a potem zrealizowaliśmy szkolenia dla pracowników HiPo czyli tych z potencjałem, których firma docenia i wspiera w rozwoju.

Getin Bank jest marką bankowości doceniany przez Klientów

Getin Bank jest marką bankowości detalicznej należącą do Getin Noble Bank S.A., który jest jednym z największych banków w Polsce z większościowym polskim kapitałem. Jesteśmy regularnie doceniani przez ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Bardzo często jest doceniany za jakość obsługi Klienta, czyli w obszarze specjalizacji ProOptima. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Prowadź angażujące prezentacje Fundamenty skuteczności wystąpień publicznych. Jak wyglądały szkolenia z prezentacji?

Uczestnicy otrzymali ujednoliconą wiedzę na temat tworzenia i prowadzenia prezentacji. Służyły temu miniwykłady trenera oraz omawianie każdego z serii ćwiczeń dostarczających niezbędnych doświadczeń. Wspólnie analizowaliśmy zawartość i formę slajdów wykorzystywanych w biznesie odnosząc się do tych stosowanych przez pracowników podczas zebrań. Uwagi trenera odnoście kompozycji slajdów zostały zaakceptowane. W prezentacjach prowadzonych drugiego dnia szkolenia widać było ich wykorzystanie, czyli szybkie wdrożenie sugerowanych zmian. Każdy z uczestników poznał pytania służące przygotowaniu prezentacji a potem analizował jedną ze swych prezentacji.

Zaproponowany model przygotowań został w praktyce zweryfikowany i oceniony jako pracochłonny, ale i niezwykle użyteczny. Każdy z uczestników otrzymał także wiedzę dt. tego jak rozpoczynać prezentacje w sposób budujący wiarygodność prowadzącego (elementy autoprezentacji). Każdy z uczestników przeszedł także trening inicjowania spotkania (przez symulację rozpoczynania wystąpienia). Każdy otrzymał w tym zakresie feedback od grupy i trenera wraz z porcją sugestii dotyczących sugerowanych zmian. Podczas drugiego dnia wiele z tych uwag zostało uwzględnionych podczas prowadzonych 7 minutowych prezentacji.

Dominantą drugiego dnia była seria prezentacji, które były nagrywane i omawiane. Źródłem feedbacku byli pozostali uczestnicy oraz trener. Feedback posłużył zdefiniowaniu zmian w prowadzeniu prezentacji. Główne refleksje uczestników dotyczyły konieczności dalszego przemyślenia swoich prezentacji pod kątem celu i sposobów na motywowanie odbiorcy (artykułowania komendy sterującej). Uczestnicy uznali, zgodnie z sugestią trenera, że w treści prezentacji konieczne jest ograniczenie się do informacji istotnych dla konkretnej grupy odbiorców i celu. Wszystkie prezentacje uczestników zostały radykalnie zmienione – został w nich wykorzystany pięcioetapowy model Arystotelesa a w większości przypadków zmian poszły jeszcze dalej i uczestnicy zrezygnowali z pokazów slajdów na rzecz wystąpienia „od siebie” z wykorzystaniem jedynie flip-chart

Czy poleciłby podobne szkolenie swoim współpracownikom uczestnicy

Na kluczowe pytanie o NPS, czyli o skłonność do polecenia podobnego szkolenie swoim współpracownikom uczestnicy w skali od 1-10, gdzie 1 oznacza najniższy stopień polecenia, a 10 najwyższy, uczestnicy odpowiadali TAK. Wskaźnik poleceń wyniósł: 9,6!

Na pytanie dlaczego by polecili szkolenie – odpowiadali w ten sposób:

  • Podniosłem swoje kompetencje zawodowe – prezentacji i wystąpień publicznych
  • Ciekawe bo pokazuje różnice między tym co robię a co chce osiągnąć
  • Dużo ciekawych informacji, fajny trening wystąpień
  • Bo to jest ważna umiejętność nie tylko wykonywana w pracy, ale również w życiu.
  • Ponieważ rozwija świadomość oraz kompetencje oraz za otrzymane konstruktywne informacje zwrotne
  • Fajny, konkretny przekaz. Bardzo wysoki poziom wiedzy prowadzącego, duże zaangażowanie
  • Rozwijające komunikację interpersonalną, usystematyzowanie wiedzy, prezentacji – zwiększenie efektywności prezentacji i odbioru uczestników
  • Zwiększa skuteczność przekazywania informacji.
  • Daje informacje zwrotną – co jest do poprawienia i jak to zrobić.
  • Konkretny a zarazem praktyczny w codziennym życiu przekaz trenera, czytelny sposób wypowiedzi trenera, obrazujący realne sytuacje, brak nadmiernych elementów teorii.

Czy taki przebieg o rezultatu nie brzmią interesująco? Czy nie czas na to by prezentacje w Twojej firmie też były lepsze i lepiej prowadzone? Czas na szkolenia z ProOptima w zakresie prezentacji i wystąpień publicznych. Zapraszamy do kontaktu.